Wpisy z luty, 2012


Kontrola podatkowa

22 lutego 2012

7Podatki stanowią dość znaczną część naszych rozchodów, bo w końcu pobierane są nie tylko od naszych dochodów, ale również płacimy je, kupując jakiekolwiek produkty w pierwszym, lepszym sklepie. Nie dziwi zatem, iż tak wiele osób pragnie obejść konieczność płacenia podatków i kombinuje na wszystkie sposoby, by oddać do budżetu państwa jak najmniej. Warto wiedzieć jednak, iż państwo przygotowane jest na tego typu działalność, z tego względu też powołana została do życia kontrola podatkowa, czyli organ mający za zadanie odszukiwanie osób, dopuszczających się oszust. Musimy mieć zatem świadomość tego, iż jeśli nasze działania prowadzone są na dość znaczną skalę to prędzej czy później możemy zostać wytropieni i surowo ukarani. Z tego też względu tak ważne jest, byśmy skrupulatnie wypełniali nasze zeznania podatkowe i nie próbowali oszukiwać systemu. Niemniej jednak wiele osób nie baczy zbyt bardzo na kary, które mogą ponieść i bez mrugnięcia okiem dopuszcza się oszustw, które niestety znacznej grupie osób uchodzą płazem, zwłaszcza jeśli kwoty, którymi obracają nie są wielkie w skali globalnej. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, iż organem, który zajmuje się sprawami podatkowymi jest ministerstwo finansów. To właśnie osoby, zajmujące stołki w tym ministerstwie w dużej mierze decydują o tym, jak będzie się przedstawiał budżet państwa na dany rok. Nie dziwi zatem, iż działalność owego ministerstwa wzbudza w obywatelach tyle emocji, poniekąd bowiem odpowiedzialni są oni za pieniądze każdego z nas. Warto wiedzieć, iż obecnie funkcję ministra finansów pełni Jan Rostkowski, niemniej jednak na przestrzeni ostatnich rok kierownictwo nad tym departamentem przechodziło z rąk do rąk. Nietrudno domyślić się bowiem, iż opracowanie budżetu dla całego państwa nie jest sprawą prostą, wymaga rozległej wiedzy i umiejętności. Poza tym powinniśmy mieć świadomość również tego, iż bez względu na to, ile pieniędzy nie znajdowałoby się w budżecie i tak na coś będzie brakowało, zadaniem ministra finansów jest zatem ustalenie, na które sprawy w danym roku przeznaczona zostanie mniejsza ilość pieniędzy pochodzących w dużej mierze z podatków.

Kategorie: Podatki

Skąd bierze się instrukcja BHP?

17 lutego 2012

25Instrukcja BHP powinna być napisana przez specjalistów, ponieważ zawiera ona bardzo ważne informacje. Specjaliści wiedzą co może się stać przy danej czynności i jakie mogą być tego skutki, dlatego formułują je zazwyczaj wieloznacznie tak, by nikt nie mógł się do niczego „przyczepić”. Wiedzą też, w jaki sposób pisać taki dokument, aby był przejrzysty i czytelny, gdzie są zawarte zasady BHP.Skąd wziąć fachowców, którzy napiszą nam zasady BHP? W Internecie możemy spotkać takich wielu. Zarabiają oni na życie przez to, że czasem przeprowadzą szkolenie BHP, pisanie takich instrukcji, a dokładniej przez wysyłanie tak zwanych gotowców. Na start taki specjalista pisze 100 takich dokumentów na różne potrzeby, a szczególności te, które najczęściej są kupowane. Gdy dostaje zamówienie poprawia niektóre elementy tak, by Instrukcja BHP wyglądała na idealnie dopasowaną i napisaną pod klienta. Drugą opcją jest znalezienie w Internecie gotowej już instrukcji. Często się zdarza, że dany zapis idealnie pasuje do naszego zakładu, mimo tego, że nie był napisany specjalnie dla nas. Jest to oszczędność pieniędzy, ponieważ kupiona Instrukcja kosztuje obecnie dziesięć złotych i więcej w zależności od treści, rozmiaru i oryginalności. Pamiętajmy też bardzo ważnej rzeczy, którą jest szkolenie BHP. Instrukcja BHP i zasady BHP nie są znowu takie młode. Trwają już od pierwszych początków, od kiedy zaczęło się pojęcie „praca”. Wszystko co prawda wyglądało troszeczkę inaczej, jednak ogólna zasada była ta sama. Od zawsze były przepisy, które pomagały w pracy i przestrzegać bezpieczeństwa. Instrukcja BHP i zasady BHP na pewno mniej się różniły niż szkolenie BHP.Szkolenie BHP w dawnych czasach było w sumie pewnym egzaminem. Egzaminowało się początkującego kucharza, czy na pewno nadaje się do właśnie takiego zawodu. Jak to sprawdzano? W niektórych zakładach zakładało się specjalne lustra na suficie tak, aby były one niewidoczne dla pracownika, jednak dla szefa owszem. Zapraszano do danej restauracji największego wroga kucharza, który miał „postawiony” obiad. Następnie prosiło się początkującego kucharza, aby poszedł wziąć zamówienie i zrealizował zamówienie (oczywiście od swojego wroga). Połowa młodych kucharzy nie przeszła tego egzaminu, ponieważ albo pluli do jedzenia, które miało wylądować u wroga na stole, albo przesalali zupę lub specjalnie wkładali do niego nieświeże warzywa. Oczywiście po takim incydencie młody kucharz od razu miał zabrane prawa do gotowania w restauracjach.

Kategorie: BHP

Praca w hałasie i drganiach – instrukcja BHP

11 lutego 2012

33Instrukcja BHP zawiera zasady BHP, które mówią o pracach, które są wzbronione dla kobiet i kobiet w ciąży. Ponieważ kobieta jest mniej przystosowana niż mężczyzna do wysiłku, są dla niej specjalne prawa, o których przede wszystkim można się nauczyć na ważnym kursie, który fachowo się nazywa „szkolenie BHP”. Zasady BHP, które mówią o pracach wzbronionych dla kobiet w ciąży w hałasie i drganiach, muszą być szczególnie przestrzegane, ze względu na duże zagrożenie dla dziecka ciężarnej matki. Szkolenie BHP mówi, że kobieta w ciąży, która ma pracę stałą, nie może być narażana na dźwięki głośniejsze niż 65 dB, jednak kobieta, która traktuje pracę jako dorywczą, może być poddana maksymalnie hałasowi, który nie przekracza 130 dB. Jeśli chodzi o drgania, instrukcja BHP w ogóle nie dopuszcza warunków pracy dla kobiety w ciąży, która miałaby wykonywać swoje obowiązki w miejscu, gdzie jest narażona na liczne drgania i wszcząsy, ponieważ jest to zagrożenie dla organizmu matki, ale i również dla jeszcze nienarodzonego dziecka. Instrukcja BHP mówiąca o kobietach w ciąży jest surowo przestrzegana i nie ma mowy, żeby pracodawca się od niej odwołał. Instrukcja BHP zawiera również przepisy końcowe, które mówią o różnych punktach nie pasujących do żadnych z części tego dokumentu. Mówią na przykład o tym, czy pracownicy przeszli szkolenie BHP. Szkolenie BHP jest bardzo potrzebne, ponieważ szkoli pracowników z informacji dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy. Instrukcja BHP zawiera ważne zasady BHP, które opisują dokładnie każdą czynność lub urządzenie tak, aby było bezpiecznie i higienicznie. Pracodawca obowiązkowo powinien przeszkolić każdego swojego pracownika lub dać mu taką możliwość. Szkolenie BHP powinno odbywać się co pewien okres, ponieważ jak wiemy, nie powtarzane informacje są przez nas zapominane. Zasady BHP zawarte w przepisach końcowych mówią na przykład o tym, że każdy zakład pracy ma obowiązek zapoznać swoich pracowników z instrukcją BHP. Jeśli tego nie zrobi, może być nałożona kara pieniężna. Następną uwagą w przepisach końcowych jest taka, aby instrukcja BHP była powieszona w widocznym miejscu, w każdym pomieszczeniu. Pracownik powinien mieć do niej dostęp w każdym momencie i możliwość ze skorzystania z niej. Również obowiązkowe jest opracowanie planu ewakuacji w sytuacjach zagrażających zdrowiu.

Kategorie: BHP

Co powinna zawierać instrukcja BHP?

5 lutego 2012

26Instrukcja BHP to dokument, w której są zawarte zasady BHP, aby praca była bezpieczna i nie groziła życiu lub zdrowiu. Taką instrukcję powinien mieć każdy zakład pracy. Spis ten jest przeznaczony głównie dla pracowników danego zakładu. Powinien być wywieszony w łatwo dostępnym miejscu, a ponadto pracowników obowiązkiem jest podpisać go, w celu oświadczenia, że się z nim zapoznał i zamierza się stosować do wymienionych tam punktów( zasady BHP). Pracownicy powinni również odbyć szkolenie BHP.Instrukcja BHP powinna zawierać szczegółowe opisane postępowanie w takich momentach jak: rozpoczęcie i przygotowanie się do pracy, podczas wykonywania swojego zawodu, ale i również po skończeniu. Niezbędny również jest certyfikat bezpieczeństwa, który oświadcza, że dany punkt jest sprawdzony pod względem bezpieczeństwa i nie zagraża w żadnym sensie pracownikom. Również, czy pracownicy przeszli szkolenie BHP. W tym dokumencie też nakazuje się zawrzeć takie instrukcje jak: postępowanie i droga awaryjna w razie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia, co potrafią pracownicy, jakie mają wykształcenie i czy znają zasady pierwszej pomocy, która jest często niezbędna w awaryjnych sytuacjach i zazwyczaj potrafi uratować życie drugiej osobie. Instrukcja BHP to jedna z ważniejszych rzeczy, która powinna znaleźć się na stanowisku pracy. Ma ona na celu informowanie o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić; ewakuacji i jak pracować bezpiecznie oraz czy pracownicy przeszli szkolenie BHP. Zawiera ona zasady BHP. Każdy pracownik ma obowiązek podpisać taki dokument od razu, gdy podejmie się pracy.Gdzie powinny znaleźć się zasady BHP? Tak naprawdę w każdej hali (jeśli mówimy o zakładzie produkcyjnym) w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli chodzi o biuro, powinna się znaleźć przynajmniej w trzech miejscach. Instrukcja BHP powinna być wydrukowana na komputerze i oprawiona w antyramę. Format dopuszczalny to A4 I A3, ze względu na to, żeby literki nie były zbyt małe, lub z byt duże, co również utrudnia czytanie w pośpiechu (w razie wypadku). Jeśli chodzi o kierowców samochodów ciężarowych , to powinni mieć taki dokument w kabinie samochodu. To samo tyczy się kierowców na przykład autobusów. Instrukcja BHP również jest niezbędna w pociągach, autobusach i pomieszczeniach , gdzie dziennie przebywa bardzo dużo ludzi. Również w teatrach, salach koncertowych i muzeach, dużych sklepach. Jednym słowem w miejscach, gdzie jest wielu pracowników, ale i również ludzi „z ulicy”, którzy nawet nie wiedzą, czym jest szkolenie BHP.

Kategorie: BHP