Wpisy z marzec, 2012


Instrukcja BHP – wzór

30 marca 2012

31Instrukcja BHP musi zawierać kilka odrębnych „rozdziałów” . Są one na różne tematy i przede wszystkim różnią się od siebie treścią i zawartością. Opisane tam zasady BHP są zrozumiałe dla każdego użytkownika i prosto sformułowane.Na początku instrukcji BHP dla pracownika opisane są zasady BHP w jakich warunkach pracownik może zostać dopuszczony do wykonywania swojej pracy. Zawarte są tam informacje takie jak na przykład minimalna temperatura, rozmiar stanowiska pracy, stan mebli. Następnie dokładnie opisane są czynności, które pracownik powinien zastosować, przed podjęciem swojej pracy. Jest to jeden z najważniejszych punktów, ponieważ organizacja miejsca pracy jest istotna. Instrukcja BHP również zawiera zasady BHP, które mówią, jak postępować, aby praca była bezpieczna dla pracownika i ludzi go otaczających. Kolejnym punktem to nakazy, od których nie można się odwołać. Są to bardzo istotne informacje, które są jako pierwsze zawarte podczas ważnego kursu, którym jest szkolenie BHP. Na koniec instrukcji zapisane są czynności po skończeniu pracy, czynności podczas sytuacji awaryjnych oraz uwagi końcowe. Każdy pracodawca ma obowiązek dania możliwości pracownikom, aby przeszli szkolenie BHP, które jest bardzo ważne. Gastronomia to niewątpliwie dział, w którym higieny i przestrzegania pewnych zasad nie może zabraknąć. Jedzenie, które przyrządzi kucharz, od razu trafia na stół klienta, także konsument jedynie może zaufać, że danie jest higienicznie przyrządzone i ze Świerzych produktów i w odpowiedni sposób. Jednak bardzo często się zdarza, że wiele osób nie przestrzega pewnych reguł i nawet nie mają pojęcia, czym są zasady BHP. Każdy, kto chce pracować w gastronomii, musi przejść obowiązkowo szkolenie BHP, które jest bardzo ważnym elementem tego właśnie zawodu. Szkolenie BHP uczy czym jest instrukcja BHP, zasady BHP, jak przyrządzać potrawy higienicznie, jak pracować higienicznie, a przede wszystkim bezpiecznie.W instrukcji BHP dotyczącej gastronomii na pewno znajdziemy takie przepisy, jak przestrzeń, w której mogą pracować pracownicy, temperaturę pracy, warunki. Bardzo duże wymagania odnoszą się też do budynku, w którym znajduje się lokal. Jednym z najbardziej przestrzeganych przepisów, jest punkt, który mówi o tym, że miejsce wydawania posiłków, nie powinno być na tej samej kondygnacji, co miejsce, w którym jest sala do konsumowania posiłków. Jednak jak możemy zauważyć, mimo tego, że jest wymagany, rzadko można spotkać taki lokal.

Kategorie: BHP

Instrukcja BHP – efekt tkwi w szczegółach

28 marca 2012

27Instrukcja BHP jest w gruncie rzeczy bardzo szczegółowym dokumentem. Zawiera ona zasady BHP, które bardzo dokładnie opisują każdą czynność, urządzenie, czy jeszcze inne przedmioty. Również często można się spotkać z takim pojęciem jak szkolenie BHP. Szkolenie BHP ma na celu dokładnie wytłumaczyć te wszystkie szczegóły i pomóc w zrozumieniu ich.Szczegółowe zasady BHP są na przykład w gastronomii. Pierwszy punkt to nakaz zamontowania antypoślizgowych podłóg, co może powodować w razie nie wykonania nakazu, duże konsekwencje zdrowotne dla „ofiary” takiego wypadku. Jeśli produkcja nie może odbyć się bez zamoczenia podłogi, wtedy należy zamontować specjalne kratki ściekowe, przez które woda będzie spływać do kanalizacji. Następną zasadą jest odpowiednia liczba okien w zakładach tak, by każdy pracownik miał swobodny dostęp do niego. Służy to odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Również zakazuje się używania pieców żeliwnych i na przykład trociniaków. Jest to niezdrowe dla pracowników. Również pracodawca powinien zamontować sprzęty wentylacyjne i sprawdzać ich sprawność przynajmniej co kilka miesięcy. Jest to bardzo ważny element. Zapewne większość z nas myśli, że siedzenie przy biurku i notowanie różnych rzeczy jest na tyle proste i łatwe, że już nie potrzeba do tego ważnego dokumentu, którym jest instrukcja BHP. Jednak ku zdziwieniu to nasze „siedzenie za biurkiem” jest szeroko omówione, o czym mówią zasady BHP w ogromnych ilościach. Tacy pracownicy również muszą przejść szkolenie BHP, aby wiedzieć jak się zachować, jeśli będzie w budynku poważne zagrożenie.O czym mówi instrukcja BHP przy pracach administracyjno-biurowych? Pierwszym punktem jest przestrzeganie zakazu palenia, ponieważ zlekceważenie tego zakazu, może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pracowników i problemu skoncentrowania się na pracy. Pracodawca musi przestrzegać takich zasad jak na przykład szkolenie BHP pracowników, zapewnienie pracownikom odpowiedniej przestrzeni. Również mowa jest o temperaturze w pomieszczeniu, której minimum wynosi osiemnaście stopni na plusie. Jeśli te zasady BHP będą chociaż w pewnym stopniu niezgodne, pracownik ma prawo się zwolnić lub po prostu opuścić budynek pracy w dowolnym czasie. Jest to zabezpieczenie przed nieuczciwymi pracodawcami, którzy nawet nie wiedzą czym jest szkolenie BHP i źle traktują swoich pracowników.

Kategorie: BHP

Pensum nauczyciela – definicja

19 marca 2012

16Aktem prawnym określającym pensum nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.). Samo pojęcie pensum nauczyciela oznacza po prostu wymiar czasu pracy nauczyciela. Przy czym nie jest to pełen wymiar, lecz ilość godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Są to więc te godziny, w których nauczyciel ma bezpośredni kontakt z uczniami lub wychowankami lub też wykonuje zadania „na ich rzecz” – jak to określa ustawa. Generalnie nauczycielski czas pracy wynosi tyle co standardowy etat, czyli czterdzieści godzin tygodniowo. Jednakże na typowo szkolnych zajęciach nauczyciel spędza tyle godzi, ile określono mu właśnie w ramach pensum. Pozostałe godziny przeznaczone są na takie kwestie jak przygotowanie się do zajęć, dokształcanie się i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Od kilku lat coraz silniejsze są naciski, by pensum nauczyciela uległo zwiększeniu. Jest to wyraz ogólnego trendu do likwidacji przywilejów różnych grup zawodowych. Jednakże w przypadku nauczycieli proces ten jest wyjątkowo powolny. Jedynym wyraźnym krokiem w tym kierunku jest utworzenie tzw. godzin karcianych w liczbie jednej lub dwóch godzin tygodniowo. Wielkość pensum nauczyciela uzależniona jest od rodzaju szkoły lub placówki, w której jest on zatrudniony. W podstawowym wymiarze pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Wielkość ta jest uznawana za podstawową, ponieważ dotyczy największej liczby nauczycieli. Taki wymiar pensum dotyczy przede wszystkim nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Przy czym nauczyciele ci muszą realizować tzw. godziny karciane, czyli dodatkowe zajęcia z uczniami w wymiarze jednej godziny tygodniowo w przypadku nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjów lub dwóch godzin w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Takie pensum obowiązuje również w przypadku nauczycieli, którzy pracują w szkołach zawodowych, ale wykładają przedmioty teoretyczne lub też uczą przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ponadto osiemnastogodzinne pensum nauczyciela odnosi się także do pedagogów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach specjalnych. Dotyczy to również szkół specjalnych i rzemieślniczych działających w schroniskach dla nieletnich i przy zakładach poprawczych. Analogiczny wymiar pensum obejmuje nauczycieli, którzy są zatrudnienie w szkołach artystycznych lub innych placówkach kształcenia artystycznego.

Kategorie: Nauczyciele

Agencja interaktywna

17 marca 2012

1Agencja interaktywna to dochodowy biznes na czasie. W tego rodzaju firmach zatrudniani są najlepsi specjaliści od promocji internetowej. Do agencji interaktywnych zgłaszają się różne firmy, które pragną w profesjonalny sposób promować swoją ofertę również w Internecie. Do takiej agencji możemy zgłosić się wtedy, gdy potrzebujemy na przykład pomocy przy stworzeniu firmowej witryny www. Agencje interaktywne zatrudniają najlepszych grafików komputerowych i webdesignerów, którzy potrafią stworzyć profesjonalne i naprawdę ciekawe projekty. Stworzenie dobrej strony internetowej jest jednak dopiero połową sukcesu. Strona taka powinna być odpowiednio pozycjonowana. I tutaj także z pomocą przychodzą nam agencje interaktywne. Wykonanie pozycjonowania polega na optymalizacji kodu i treści strony oraz doborze właściwych słów kluczowych. Wszystko to po to by dana strona pojawiała się jako pierwsza w wynikach wyszukiwarek. Wszelkie działania związane z promocją w sieci najlepiej zlecać sprawdzonym agencjom interaktywnych, bo tylko wtedy możemy liczyć na sprawną i fachową usługę. W dzisiejszych czasach warto otworzyć agencję szkoleniową. Z usług takich podmiotów korzystają firmy oraz osoby indywidualnie. Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe jest bardzo duże. W dzisiejszych czasach liczba osób, które kładą duży nacisk na karierę i własny rozwój ciągle wzrasta. Obserwujemy również, że także osoby starsze, które nie są już aktywne zawodowo chętnie uczestniczą w zajęciach komputerowych oraz pragną nabywać nowe umiejętności. Aby agencja szkoleniowa mogła odnieść sukces powinna przede wszystkim posiadać ciekawą, dostosowaną do potrzeb rynku ofertę oraz zatrudniać najlepszych wykładowców. Duże znaczenia dla komfortu odbywających szkolenia mają także sale wykładowe oraz ich wyposażenie. W ostatnich latach istnieją duże możliwości pozyskiwania dotacji unijnych na różnorodne cele szkoleniowe, co przyciąga dodatkowe grupy osób, chętne do korzystania z oferty szkoleniowej. Każda taka agencja powinna posiadać także własną witrynę internetową, na której będzie prezentować swoją ofertę.

Kategorie: Biznes