Wpisy z marzec, 2012


O podatku VAT

17 marca 2012

8Podatek VAT to jedna z tych opłat, która od zawsze wzbudzała wiele kontrowersji, mając zarówno zwolenników jak i przeciwników. Wśród tych pierwszych oczywiście dominowali politycy, niemniej jednak gdyby nie wciąż wzrastająca wysokość podatku VAT, być może społeczeństwo nie interesowałoby się nim tak bardzo. Warto wiedzieć, iż ten rodzaj podatku został wymyślony w połowie ubiegłego wieku przez jednego z francuskich ekonomistów. W naszym kraju został on wprowadzony dopiero na początku lad dziewięćdziesiątych, kiedy to przyszło do nas i wiele innych nowości z zachodu. Warto wiedzieć, iż później kwestia tego podatku budziła wiele sporów i ostatecznie została ukształtowana przez normy, którym musieliśmy się podporządkować, kiedy ubiegaliśmy się o członkostwo w Unii Europejskiej. Poza tym warto wspomnieć również o tym, iż ten rodzaj podatku płaci niejako każdy obywatel. Zarówno starsza pani, kupująca w sklepie wełnę na sweter dla wnuczki, jak i dziecko, które dostało od mamy dwa złote na loda. O tym, że za wszelkiej maści przyjemności trzeba płacić, z pewnością miała okazję przekonać się już niejedna osoba. Nie dziwi zatem, iż również za przywilej posiadania w domu psa trzeba było uiszczać opłatę o określonej wysokości. Wysokość takiej opłaty ustalana była przez gminy i uznaje się, iż miała na celu głównie ograniczenie liczebności zwierząt domowych. Mogłoby się wydawać, iż jest to dość rozsądne, zwłaszcza że niektóre osoby dość bezkrytycznie przyjmowały pod swój dach kolejne czworonogi. Jak się jednak okazało zaledwie trzy lata temu ów podatek przestał obowiązywać i został on zastąpiony tak zwaną opłatą za posiadanie psa. Nie jest ona konieczna, niemniej jednak zarząd gminy może ją wprowadzić lub też z niej zrezygnować wedle własnego uznania. Warto nadmienić, iż jeśli już taka opłata zostanie wprowadzona to nie może ona przekraczać stu dziesięciu złotych. Przy czym przeciętna wysokość podatku za posiadanie psa, obowiązującego do końca dwutysięcznego siódmego roku wynosiła zaledwie czterdzieści złotych.

Kategorie: Podatki

Internetowe szkolenie BHP – wady

14 marca 2012

23Internetowe szkolenie BHP to w większości zalety, ponieważ możemy zaoszczędzić czas i podjąć się szkolenia w dowolnym czasie, gdyż tradycyjny kurs jest umawiany na dany termin i godzinę w budynku, gdzie pracujemy. Takie szkolenie również jest tańsze od tradycyjnego, co jest kolejną zaletą. Jednak jak każda rzecz na świecie, szkolenie BHP przez Internet również ma swoje wady.Na czym polegają wady szkolenia internetowego? Są to dość poważne usterki. Wykładowca wysyła nam mailowo dane materiały i prezentacje, z którymi mamy obowiązek się zapoznać. Zazwyczaj w skład materiałów wchodzi instrukcja BHP i wszystkie zasady BHP. Po każdym szkoleniu nadchodzi czas na test, który ma na celu sprawdzenie naszej wiedzy na temat tego, czym są zasady BHP i instrukcja BHP. Jeśli korzystamy z tradycyjnego szkolenia, egzaminator da nam test do rozwiązania, następnie go sprawdzi i zdecyduje, czy delikwent przeszedł szkolenie prawidłowo. Jednak w szkoleniu internetowym taki test dostajemy drogą mailową, rozwiązujemy go na komputerze i odsyłamy do egzaminatora również przez maila. Lecz jaką egzaminator ma pewność, że kursant test rozwiązał samodzielnie? Jeśli pracodawca przeszedł szkolenie BHP, na pewno będzie wiedział, w jakiej temperaturze i wilgotności powietrza może dopuścić pracowników do wykonywania swoich obowiązków. Natomiast jeśli nie będzie stosował się do bardzo ważnego dokumentu, jakim jest instrukcja BHP, może zostać oskarżony o niegodziwe warunki stanowiska pracy. W takim przypadku nasz pracodawca, jeśli zgłosimy to do odpowiednich służb, może być posądzony i wezwany do zapłaty dużej kwoty w formie odszkodowania. Zasady BHP dokładnie mówią, jaka temperatura powinna być w pomieszczeniu, gdzie przebywają pracownicy. Chodzi tu o pracę biurową. Dolną granicą jest temperatura w lecie + 18 stopni Celsjusza, a górną granicą to + 26 stopni Celsjusza. Również na bardzo ważnym kursie, który nosi nazwę szkolenie BHP możemy się dowiedzieć, że wskazane jest wietrzenie pomieszczeń bez względu na temperaturę. Latem jest to wskazane ze względu na klimatyzacje, która zbyt często używana, nie jest zdrowa, a w okresie zimowym wykonuje się tą czynność, ze względu na ogrzewanie. Zasady BHP również mówią o dokładnej wilgotności w pomieszczeniu, jednak dla każdego pomieszczenia jest zupełnie inna skala.

Kategorie: BHP

Podatnik

10 marca 2012

10Podatnikiem tak naprawdę jest większość dorosłych ludzi, a nierzadko już i nastolatków, którzy otrzymują stypendia czy też zaczynają pierwszą pracę. Warto wiedzieć, iż na każdego podatnika nałożony jest szereg obowiązków, dlatego też jeśli nie chcemy mieć problemów prawnych, powinniśmy skrupulatnie ich przestrzegać. Przede wszystkim każdy podatnik powinien zgłosić się do urzędu, by móc uzyskać unikatowy numer identyfikacji podatkowej, znany wszystkim jako NIP. Kiedy już go mamy, będziemy musieli każdego roku wykazywać swojego dochody, składając tak zwane zeznania podatkowe. W takich zeznaniach nierzadko możemy również odliczyć sobie niektóre wydatki od podatku, dzięki czemu znaczna część osób co roku otrzymuje tak zwany zwrot podatku. Poza tym pracujące za granicą osoby powinny zdawać sobie sprawę z tego, iż jeśli organ podatkowy zażąda od nas dokumentów mówiących o naszych zarobkach w innym kraju, będziemy musieli takie dokumenty przetłumaczyć na własny koszt, taki podpunkt zawarty jest bowiem w obowiązkach każdego podatnika. Jeśli istnieją podatki, musi również istnieć prawo, które zajmuje się ich określaniem oraz regulacją, i które czuwa nad ich przestrzeganiem. Według obowiązującego w naszym kraju prawa możemy podzielić podatki z wyróżnieniem pięciu kryteriów. W jednym z nich bierze się pod lupę przedmiot, który zostaje opodatkowany i tak w tej kategorii wyróżniamy między innymi podatki majątkowe. Musimy je płacić między innymi w przypadku, gdy kupimy mieszkanie, czy też wybudujemy dom, obowiązują nas one również w przypadku odziedziczenia domu, mieszkania, czy nawet czegoś znacznie mniejszego. Podatki możemy podzielić również na państwowe i samorządowe, a o tym, w której kategorii znajdzie się dany podatek zależy od tego, czyj budżet zasili. Jak nietrudno się domyślić podatki, które wzbogacają budżet samorządu zwane są podatkami samorządowymi, z kolei wpływające na konto budżetu państwa, są podatkami państwowymi. Warto wiedzieć również, iż ze względu na rodzaj płaconej stawki podatki możemy podzielić również na stałe, procentowe oraz kwotowe.

Kategorie: Podatki

Obsługa urządzeń w kuchniach – Instrukcja BHP

5 marca 2012

24Każdy kucharz powinien przejść szkolenie BHP, które jest niezbędne w dziedzinie gastronomii. Szkolenie BHP ma na celu uczyć młodych kucharzy higieny pracy, ale i również, czym są zasady BHP oraz instrukcja BHP. Wszystkie elementy zawarte w takiej instrukcji są bardzo ważne i przydatne podczas pracy.Instrukcja BHP, która dotyczy gastronomii, zawiera zasady BHP mówiące na przykład jak powinny i gdzie powinny być przechowywane narzędzia pracy. Bardzo przestrzegane jest rozmieszczenie palenisk w pomieszczeniu, gdzie przyrządzane są posiłki. Jest ustalona minimalna odległość, w której mogą się znajdować paleniska. Następnym punktem jest zakaz używania przedmiotów, które mają obluzowane części, za które przenosimy naczynia. Służy to bezpieczeństwu pracownika, aby nie doszło do poparzenia. Kolejną zasadą jest fakt, że skrzynki z napojami lub potrawami o masie powyżej 30 kilogramów, nie powinny być przenoszone przez jednego pracownika. Wskazaniem jest przewożenie takich towarów na wózkach lub w minimum w trzy osoby. Jest To kolejny punkt, który dba o bezpieczeństwo pracownika, podczas wykonywania swoich obowiązków. Żaden pracownik nie ma obowiązku narażać swojego zdrowia, tylko dlatego, że pracodawca zagroził mu, że jeśli nie przyjdzie do pracy, to po prostu go zwolni. Pracownik ma prawo przedstawić pracodawcy zasady BHP, które wyraźnie mówią, że pracownikowi wręcz nie wolno wykonywać swojej pracy, jeśli jest ona dla niego zagrożeniem. Ten punk jest szczególnie szeroko omawiany na ważnym kursie, który fachowo nazywa się „szkolenie BHP”. Pracownik ma prawo się odwołać od wykonywania swoich obowiązków jeśli w zakładzie panują na przykład takie choroby jak: półpasiec, różyczka, świnka i ospa. Również może się odwołać jeśli istnieje ryzyko zarażenia się zapaleniem wątroby typu b, HIV, cytomegalią, pałeczką listeriozy i toksoplazmozą. Są to dość poważne choroby, które szkolenie BHP dokładnie omawia i jakie mogą być skutki zachorowania. Instrukcja BHP zawsze zawiera ten właśnie punkt, a zasady BHP surowo zabraniają wykonywanie pracy w takich warunkach szczególnie kobietom w ciąży, ponieważ są to choroby, które zagrażają płodowi i jego matce. Pracodawca powinien często badać swoich pracowników, czy nie są nosicielami jakiejś przykrej choroby. Szczególnie takie badania powinny być robione w zakładach, które mają kontakt z żywnością.

Kategorie: BHP