Wpisy z kwiecień, 2012


Wyższy wymiar pensum

28 kwietnia 2012

17Podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin, jednakże w przypadku szeregu nauczycieli wynosi on znacznie więcej. Najwyższy wymiar pensum, bo aż trzydzieści godzin, dotyczy wychowawców w internatach, bursach czy też stałych szkolnych schroniskach młodzieżowych. Analogiczny wymiar pensum dotyczy wychowawców w ogródkach jordanowskich i świetlicach dworcowych, aczkolwiek są to już twory raczej archaiczne. Znaczną grupę pedagogów obowiązuje dwudziestosześciogodzinne pensum nauczyciela. Przede wszystkim dotyczy to wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych i półinternatach, z wyjątkiem tych, którzy pracują w szkołach specjalnych. Ten sam wymiar pensum obowiązuje również nauczycieli pracujących w świetlicach i klubach środowiskowych, włączając w to także kluby terapeutyczne i profilaktyczno – wychowawcze. Wreszcie w takim wymiarze pensum pracują również wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Wyższe niż przeciętne jest również pensum nauczyciela w przedszkolu. Nauczycieli pracujących z sześciolatkami obowiązuje dwudziestodwugodzinne pensum, zaś w przypadku pozostałych nauczycieli przedszkolnych jest ono o trzy godziny wyższe i wynosi dwadzieścia pięć godzin. Osiemnastogodzinny wymiar pensum nauczyciela jest swego rodzaju standardem. Jednakże nauczyciele, którzy pracują w niestandardowych jednostkach tj. poza zwykłymi szkołami mają także inny wymiar pensum. Najwięcej godzin w ramach pensum pracują nauczyciele – bibliotekarze. W ich przypadku pensum nauczyciela wynosi aż trzydzieści godzin. Niewiele mniej godzin z wychowankami spędzić musza nauczyciele zatrudnieni w zakładach opiekuńczo – leczniczych czy też placówkach opiekuńczo – wychowawczych mających na celu socjalizację. W przypadku tych nauczycieli Karta Nauczyciela wymiar pensum określa na dwadzieścia sześć godzin. Analogiczny zapis dotyczy nauczycieli pracujących w domach wczasów dziecięcych, przy czym w ich przypadku ustawodawca dodatkowo określił, że na zajęcia dydaktyczne musza oni przeznaczać co najmniej dziesięć godzin. Zdecydowanie mniej godzin wynosi pensum nauczyciela, który prowadzi praktyczną naukę zawodu, bez względu na to w jakiego rodzaju szkole jest zatrudniony, ponieważ jest to dwadzieścia dwie godziny. Wreszcie o kolejne dwie godziny mniej, czyli dwadzieścia godzin wynosi pensum nauczycieli pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Kategorie: Nauczyciele

Czynności zabronione – Instrukcja BHP

28 kwietnia 2012

30Instrukcja BHP zawiera wiele elementów i porusza bardzo dużo czynności. Jest podzielona na czynności zabronione, nakazujące, polecane i czynności po zakończeniu pracy. Oczywiście powinien być też dopisek, czy pracownicy przeszli szkolenie BHP w celu poszerzenia swojej wiedzy i dobrej znajomości, czym są zasady BHP i o czym mówią. Taka instrukcja BHP powinna znajdować się w każdym pomieszczeniu, miejscu. Czynności zabronione podczas pracy są bardzo drobiazgowe. Pierwsza z nich w pracy biurowej mówi o zakazie wchodzenia na krzesła, stoły, parapety i inne wysokie przedmioty w celu na przykład sięgnięcia po daną rzecz. Stwarza to niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia, uszczerbek dla stanu przedmiotów, które są wykorzystywane do utrzymania nas na wyższej pozycji i zagrożenie dla innych. Następnym zakazem jest nieprzestrzeganie zakazu palenia i wyrzucanie niedopałków do koszów na śmieci, ponieważ grozi to pożarem. Zasady BHP również mają duży nacisk na postępowanie przeciwko pożarowi.Każdy pracownik powinien przejść chociaż jedno szkolenie BHP, ponieważ mówi ono o ogólnych zasadach bezpieczeństwa podczas pracy. Każdy pracodawca powinien umożliwić pracownikom taki kurs. Zapewne bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, ze do tak drobnych czynności jak właśnie mycie rąk, również jest przypisana instrukcja BHP. Oczywiście możemy się też spotkać z różnymi instrukcjami BHP mycia rąk, gdyż w jednej zasady BHP są przeznaczone dla osób, którzy pracują w mięsnym, a inne dla lekarzy, którzy myją ręce przed ważną operacją. Szkolenie BHP uwzględnia tą instrukcję, jednak tyko w odpowiednich zawodach. Oczywiste jest, że wykładowca BHP nie będzie tłumaczył kierowcy tira, jak ma umyć ręce, ponieważ szkolenie BHP ma na celu uczyć rzeczy przydatnych do danego zawodu.Zasady BHP w takiej instrukcji są podzielone na dezynfekowanie rąk i mycie rąk. Mycie rąk powinno wyglądać w ten sposób, że spłukujemy dłonie pod bieżącą ciepłą wodą, następnie pobieramy ze specjalnego dozownika mydło i myjemy ręce według specjalnej techniki. Technika ta wygląda mniej więcej tak, że przez trzydzieści sekund powinniśmy pocierać różnymi stronami dłoni na przykład o grzbiet drugiej dłoni lub odwrotnie. Następnie wycieramy ręce papierem jednorazowym i nie dotykając kosza na śmieci, wyrzucamy go. Dezynfekcja wygląda bardzo podobnie, jednak zmienia się środek, którym myjemy dłonie.

Kategorie: BHP

Wandalizm a podatek

23 kwietnia 2012

13Osoby, które dopuszczają się bezwzględnego niszczenia wspólnego mienia powinny zdawać sobie sprawę z tego, iż tak naprawdę niszczą przedmioty, zakupione za pieniądze albo ich, albo ich rodziców. Niestety ów fakt nie dociera do większości dzisiejszej młodzieży, która wykazuje działanie agresywne. Młodzi ludzie nierzadko nie zdają sobie sprawy z tego, iż rodzice, którzy płacą podatki od swoich dochodów niejako fundują najróżniejsze rzeczy, zarówno na terenie miasta czy wsi jak również w szkołach. Nie dziwi zatem, iż tak wiele osób nie jest w stanie pojąć, dlaczego ludzie tak chętnie niszczą wspólne dobro. Problem wandalizmu jest wciąż bardzo widoczny, zwłaszcza na uboższych osiedlach, gdzie nie mający co z sobą począć, młodzi ludzie po prostu zaczynają niszczyć czy to kosze na śmieci czy to ławki. Bardzo często ich agresywne działanie widoczne jest również w środkach komunikacji miejskiej, czyli w autobusach czy tramwajach. A przecież pieniądze na utrzymanie tego wszystkiego pochodzi z naszych własnych kieszeni. Niestety nie każdy z obywateli zdaje sobie sprawę z tego, jakie zasady podatkowe obowiązują na terenie naszego kraju. Z tego też względu warto chociaż kilku z nich przyjrzeć się z bliska, by móc mieć choć mgliste pojęcie na ich temat. Warto wiedzieć, iż podatki powinny być wydajne, to znaczy ich wysokość powinna w pełni zaspokoić finansowe potrzeby państwa. Jak jednak wiadomo takie rozwiązanie nie jest łatwe do osiągnięcia i niejako w pewnych sytuacjach mogłoby kłócić się z zasadą mówiącą o tym, iż niezgodne z prawem jest naruszanie majątku podatnika. Co za tym idzie, możliwe jest ściąganie podatków jedynie z bieżących dochodów obywateli, z kolei zajmowanie ich majątków dalece wykracza już poza obowiązujące w cywilizowanych krajach prawo. Poza tym warto wspomnieć również o tym, iż podatki powinny być stałe, a zatem rząd powinien starać się, by wprowadzanie jakichkolwiek zmian w ilości podatków, a także ich wysokości nie było konieczne. Poza tym podatki powinny odznaczać się pewnością, to znaczy że mają stanowić niezawodne źródło dochodów kraju.

Kategorie: Podatki

Akcyza

20 kwietnia 2012

4Doskonale pamiętam, jak na pewnej lekcji wiedzy o społeczeństwie rozmawialiśmy o podatkach, wówczas dla większości czternasto czy piętnastolatków nie miało to niemalże żadnego znaczenia. Niemniej jednak jedyną rzeczą, jak zapamiętałam jest to, iż akcyza to podatek od towarów luksusowych takich jak perfumy czy też alkohol. Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, iż gdyby nie podatki ceny takich towarów byłyby o wiele niższe. Nie dziwi zatem, iż wiele osób, mieszkających w pobliżu granicy ma wiele produktów po znacznie niższej cenie. Okazuje się bowiem, iż istnieje tam niejeden sklep, w którym można zakupić takie produkty jeszcze przed doliczeniem do ich ceny zwykle dość wysokiego podatku. Nie wszyscy wiedzą również, jakie towary są objęte akcyzą, dlatego też warto wspomnieć o tym co nieco. Akcyzę płacimy między innymi za dostarczaną do naszych domów energię elektryczną, ale również za tak zwane produkty energetyczne, czyli wszystko to, dzięki czemu możemy takową energię możemy uzyskać. Poza tym akcyza nakładana jest również na wszelkiej maści alkohole, w tym zarówno wino czy piwo jak i różnorodne wyroby oparte na spirytusie. Cło to jedno z tych słów, które każdy z nas z pewnością niejednokrotnie słyszał, niemniej jednak nie każdy do końca wie, co też ono oznacza. Dlatego też warto wspomnieć, iż cło to po prostu opłata, która jest pobierana za każdym razem, gdy towary są transportowane z jednego kraju do drugiego. Przy czym warto nadmienić, iż w niektórych krajach opłata pobierana jest również przy wywożeniu towaru poza jego obszar. Taki rodzaj płatności podatkowej pełni kilka różnorodnych funkcji, jak łatwo się domyśli jedną z nich jest wspieranie krajowej produkcji. Poprzez nakładanie podatku na obce towary, ich cena w naturalny sposób wzrasta, a co za tym idzie, dość duże grono klientów, kierujących się przede wszystkim ceną, wybierze rodzime produkty. Poza tym nie da się ukryć, iż pobieranie cła to dla państwa spory zastrzyk gotówki, znaczna część budżetu opiera się bowiem na pieniądzach czerpanych z tego właśnie podatku. Warto wspomnieć, iż obecnie niektóre kraje starają się współpracować poprzez tworzenie związków celnych, dzięki którym na terenie kilu państw można przewozić towary bez konieczności uiszczania opłat celnych.

Kategorie: Podatki