Wpisy z maj, 2012


Cennik – szkolenie BHP

17 maja 2012

21Jak wiemy wszystko w naszych obecnych czasach kosztuje. Również musimy zapłacić za kurs BHP, który jest potrzebny do prawidłowego rozwoju firmy i bezpiecznej pracy naszych pracowników. Niestety nawet za edukację na temat naszego zdrowia lub też życia musimy zapłacić. Szkolenie BHP mimo swoich kosztów, musi być przeprowadzone i jest to obowiązek każdego pracodawcy. Myślę, że każdy się zgodzi, że zdrowie jest cenniejsze, niż nowy rower, który możemy kupić za zaoszczędzone pieniądze na szkoleniu BHP. Zasady BHP I instrukcja BHP są równie ważne jak szkolenie, ponieważ czasem nawet ratują nam życie.Ile kosztuje szkolenie BHP? Wszystko w sumie zależy od rodzaju kursu. Czy jest to dla pracowników administracji, czy prac na wysokości. Drugim wyznacznikiem ceny jest liczba osób, która bierze w nim udział. Ceny jednak wahają się od pięćdziesięciu złotych do tysiąca. Różnią się też materiały, sposób przekazu, czym jest instrukcja BHP i zasady BHP oraz liczba godzin takiego kursu. Warto zainwestować w taki kurs, ponieważ na pewno taniej wyjdzie przeszkolenie pracowników, niż wypłacenie im odszkodowania za to, że wypadek stał się w pracy, a pracodawca nie przeprowadził szkolenia. Instrukcja BHP to bardzo ważny dokument, który zawiera podstawowe i rozbudowane zasady BHP. Mają one na celu ułatwienie pracy i sprawić, by wykonywana czynność była bezpieczna. Również bardzo ważne jest szkolenie BHP, które uczy jak powinno się zachowywać w praktyce i wręcz zmusza do przestudiowania wszystkich przepisów. Po takim kursie pracownicy dostają zaświadczenie o tym, że są przeszkoleni i wiedzą, jak mają się zachować w ciężkich sytuacjach. Instrukcja BHP jest głównie przeznaczona dla pracowników. Zasady BHP są napisane w taki sposób, że odnoszą się do wykonywania pracy bezpiecznie i według „rozkazu”. Również taki dokument może być kierowany do użytkownika danego sprzętu. Instrukcja jest napisana również do mikrofalówki, kuchenki gazowej, gilotyny do papieru i na przykład do radia. Jest to opis jak używać danego przedmiotu bezpiecznie i według ustalonych wcześniej reguł. W takiej instrukcji znajdziemy również cel, do którego przeznaczony jest przyrząd oraz jak konserwować daną rzecz, aby działała długo i była w pełni sprawna. Instrukcja BHP może być też przeznaczona dla osób, które się znajdują w danym miejscu publicznym. Zawarta tam treść to głównie droga ewakuacji pomieszczenia, w którym się dana osoba znajduje.

Kategorie: BHP

Rodzaje cła

16 maja 2012

11Warto wiedzieć, iż istnieje kilka głównych rodzajów ceł, dzięki którym spełnia ono różne funkcje, należałoby zatem przyjrzeć się im z bliska. Pierwszym rodzajem jest cło importowe, które jak sama nazwa wskazuje nakładana jest na produkty, wwożone do danego kraju spoza jego granic. Główne cele, jakie ma spełniać takie cło to przede wszystkim ochrona produktów, tworzonych na terenie danego kraju. Zdawałoby się jednak, iż obecnie o wiele ważniejszą funkcją tego rodzaju cła jest wzbogacanie budżetu państwa. Nie da się ukryć, iż znaczna część dochodów pochodzi właśnie z podatków celnych, które ze względu na globalizację są dość często płacone niemalże we wszystkich cywilizowanych krajach. Poza tym możemy wyróżnić również cło eksportowe, nakładane na towary, które wywożone są z danego kraju. Wielu osobom mogłoby wydawać się, iż takie działanie nie ma żadnego sensu, niemniej jednak okazuje się, iż ma ono na celu zachęcenie producentów do wykorzystywanie różnego rodzaju surowców na terenie naszego kraju. Konieczność składania zeznać podatkowych ciąży na każdym obywatelu naszego kraju, który wykazuje jakiekolwiek dochody. Nie można o tym zapominać, ponieważ za zwłokę w złożeniu odpowiedniego rozliczenia możemy zostać surowo ukarani. O ile jeszcze kila lat temu wiele osób prosiło osoby, profesjonalnie zajmujące się finansami i ekonomią o wykonywanie dla nich zeznań podatkowych, o tyle obecnie wiele osób potrafi wykonać takie rozliczenie samodzielnie. Wystarczy tylko uruchomić pierwszy lepszy program, dołączony do gazety czy też znaleziony w Internecie, by móc bez żadnych przeszkód automatycznie wszystko obliczyć, po wprowadzeniu zaledwie kilku danych. Poza tym niektóre z tych problemów są na tyle inteligentne, iż będą potrafiły wykonać dla nas rozliczenie, które będzie dla nas najbardziej korzystne. Dzięki takiemu rozwiązaniu z pewnością możemy zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych, które przyszłoby nam zapłacić osobie, profesjonalnie zajmującej się wykonywaniem takich czasem mniej, a czasem bardziej skomplikowanych obliczeń.

Kategorie: Podatki

Podatek od transportu

16 maja 2012

9Osoby, które nie posiadają własnego pojazdu nierzadko mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, iż użytkowników samochodów osobowych nie obowiązuje konieczność płacenia podatków. Niemniej jednak z takim zadaniem musi zmierzyć się szerokie grono właściciel innego rodzaju pojazdów. I tak warto wiedzieć, iż podatek transportowy przyjdzie nam zapłacić, jeśli posiadamy samochody ciężarowe, zarówno te o masie całkowitej przekraczającej trzy i pół tony, jak i te ważące ponad dwanaście ton. Poza tym zapłacić podatek przyjdzie nam również za ciągniki, bez względu na to, czy mamy do niego przyczepę lub naczepę, czy też nie. Wysokość takiego podatku będzie ustalana w zależności od wielkości udźwigu rakowych sprzętów. Poza tym opodatkowane są również wszelkiego rodzaju autobusy, również te, należące do komunikacji miejskiej. Właściciele niektórych pojazdów są jednak zwolnieni z konieczności płacenia za nie podatków, wśród nich można wymienić między innymi pojazdy zabytkowe, dopuszczone do udziału w ruchu, jak również pojazdy uprzywilejowane. Warto wiedzieć, iż znaczna część budżetu naszego państwa pochodzi właśnie z płatności podatkowych. Z tego względu wielu z nas może interesować to, jak przedstawiają się dochody naszego państwa, i za co płacimy podatki. Głównym źródłem dochodów naszego państwa jest podatek VAT, który stanowi aż czterdzieści pięć procent całego budżetu. Wielu osobom może wydać się to nieco szokujące, niemniej jednak aż sto jedenaście miliardów złotych pochodzi właśnie z pobranych zarówno od nas, jak i innych obywateli naszego kraju podatków za zakup różnego rodzaju towarów i usług. Niemalże o połowę są niższe dochody z akcyzy, niemniej jednak i tak nasze państwo otrzymuje od nas ponad pięćdziesiąty miliardów złotych. Odprowadzanie podatków od comiesięcznych dochodów to dla budżetu państwa kolejny, potężny zastrzyk gotówki. Warto wiedzieć bowiem, iż pobieranie podatków z naszych dochodów oznacza wzbogacenie budżetu aż o trzydzieści osiem miliardów złotych. Podsumowując można zatem powiedzieć, iż blisko trzy czwarte dochodu państwa stanowią pieniądze obywateli.

Kategorie: Podatki

Pensum dyrektora szkoły

6 maja 2012

18W najczęściej występujących typach szkół podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków uzależnionych przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Skrajnie niski wymiar pensum nauczyciela obowiązuje w odniesieniu do nauczycieli, którzy pełnia jednocześnie rolę dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Analogiczne zasady mają zastosowanie w sytuacji, gdy inny nauczyciel zastępuje dyrektora lub wicedyrektora. Nauczyciele, którzy pełnią wymienione funkcje mogą być całkowicie zwolnieni z prowadzenia zajęć dydaktycznych. Decyzję o tego rodzaju zwolnieniu podejmuje organ prowadzący szkołę. Jednakże organ ten może także uznać, że całkowite zwolnienie dyrektora z realizacji pensum nauczyciela jest nieuzasadnione. Wówczas pensum zostaje obniżone w oparciu o przesłanki wskazane w Karcie Nauczyciela. Pierwszą przesłanką jest wielkość szkoły. Jest rzeczą oczywistą, że w dużej szkole dyrektor ma więcej pracy niż w małej, wiejskiej szkółce. Kolejna przesłanka jest typ szkoły, zaś ostatnim czynnikiem, od którego organ prowadzący szkołę powinien uzależnić swoją decyzję są warunki pracy dyrektora. Karta Nauczyciela określa tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli na czterdzieści godzin. Jednocześnie w ustawie tej wskazana została wielkość tzw. pensum nauczyciela. W ostatnich latach obok pensum nauczyciela pojawiły się tzw. godziny karciane. Są to dodatkowe godziny, które nauczyciel musi spędzić z uczniami w ramach swojego czasu pracy, a przede wszystkim w ramach dotychczasowego wynagrodzenia. I tak nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów są zobligowani do realizacji dwóch tego rodzaju godzin tygodniowo, zaś nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – jednej godziny tego typu. W przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów godziny te mogą mieć dwojaki charakter. Po pierwsze w tym czasie nauczyciel może sprawować opiekę nad dziećmi przebywającymi na świetlicy. A po drugie mogą to być tzw. godziny dyrektorskie, czyli godziny którymi w ramowych planach nauczania zagospodarowuje dyrektor. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych mogą to być wyłącznie godziny dyrektorskie. Wprowadzenie godzin karcianych jest przejawem dążenia do zwiększenia realnego czasu pracy nauczycieli. Dążenie to jest widoczne w działaniach ustawodawcy od kilku lat.

Kategorie: Nauczyciele