Co powinna zawierać instrukcja BHP?

5 lutego 2012

26Instrukcja BHP to dokument, w której są zawarte zasady BHP, aby praca była bezpieczna i nie groziła życiu lub zdrowiu. Taką instrukcję powinien mieć każdy zakład pracy. Spis ten jest przeznaczony głównie dla pracowników danego zakładu. Powinien być wywieszony w łatwo dostępnym miejscu, a ponadto pracowników obowiązkiem jest podpisać go, w celu oświadczenia, że się z nim zapoznał i zamierza się stosować do wymienionych tam punktów( zasady BHP). Pracownicy powinni również odbyć szkolenie BHP.Instrukcja BHP powinna zawierać szczegółowe opisane postępowanie w takich momentach jak: rozpoczęcie i przygotowanie się do pracy, podczas wykonywania swojego zawodu, ale i również po skończeniu. Niezbędny również jest certyfikat bezpieczeństwa, który oświadcza, że dany punkt jest sprawdzony pod względem bezpieczeństwa i nie zagraża w żadnym sensie pracownikom. Również, czy pracownicy przeszli szkolenie BHP. W tym dokumencie też nakazuje się zawrzeć takie instrukcje jak: postępowanie i droga awaryjna w razie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia, co potrafią pracownicy, jakie mają wykształcenie i czy znają zasady pierwszej pomocy, która jest często niezbędna w awaryjnych sytuacjach i zazwyczaj potrafi uratować życie drugiej osobie. Instrukcja BHP to jedna z ważniejszych rzeczy, która powinna znaleźć się na stanowisku pracy. Ma ona na celu informowanie o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić; ewakuacji i jak pracować bezpiecznie oraz czy pracownicy przeszli szkolenie BHP. Zawiera ona zasady BHP. Każdy pracownik ma obowiązek podpisać taki dokument od razu, gdy podejmie się pracy.Gdzie powinny znaleźć się zasady BHP? Tak naprawdę w każdej hali (jeśli mówimy o zakładzie produkcyjnym) w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli chodzi o biuro, powinna się znaleźć przynajmniej w trzech miejscach. Instrukcja BHP powinna być wydrukowana na komputerze i oprawiona w antyramę. Format dopuszczalny to A4 I A3, ze względu na to, żeby literki nie były zbyt małe, lub z byt duże, co również utrudnia czytanie w pośpiechu (w razie wypadku). Jeśli chodzi o kierowców samochodów ciężarowych , to powinni mieć taki dokument w kabinie samochodu. To samo tyczy się kierowców na przykład autobusów. Instrukcja BHP również jest niezbędna w pociągach, autobusach i pomieszczeniach , gdzie dziennie przebywa bardzo dużo ludzi. Również w teatrach, salach koncertowych i muzeach, dużych sklepach. Jednym słowem w miejscach, gdzie jest wielu pracowników, ale i również ludzi „z ulicy”, którzy nawet nie wiedzą, czym jest szkolenie BHP.

Kategorie: BHP