Dotacja na rozpoczęcie działalności

1 grudnia 2020

Każdy kto zamierza otworzyć własną firmę ma szansę na otrzymanie dotacji finansowej. Obecnie w Powiatowych Urzędach Pracy trwa tak zwana walka z bezrobociem, czyli programy dzięki którym, ludzie otwierający swoje pierwsze firmy mają szansę na otrzymanie dotacji. Jest to bardzo korzystana forma dofinansowania ponieważ jest bezzwrotna. Ponadto równie istotny jest fakt, że na dotację czekamy zaledwie kilka miesięcy, a często jeszcze krócej. Aby starać się o takie dofinansowanie nie musimy mieć żadnego wkładu własnego, ani tez innych środków na jej rozpoczęcie. Jednak nie każdy może ją otrzymać, najważniejsze jest sporządzenie dobrego biznesplanu, ponieważ to już połowa sukcesu. Jednak jest kilka warunków które musimy spełnić aby otrzymać dotację. Najważniejsze aby posiadać status osoby bezrobotnej, dzięki temu możemy być zakwalifikowani i spełniamy jeden z istotniejszych wymogów. Aby złożyć wniosek o przyznanie środków finansowych musimy udowodnić, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie prowadziliśmy żadnej działalności gospodarczej. Kolejnym warunkiem jest to, aby w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystać z żadnych innych dotacji na prowadzenie działalności, ani też nie posiadać kredytu przeznaczanego na ten właśnie cel. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji w ciągu kilku dni musimy udć się do urzędu w celu podpisania umowy pomiędzy wnioskodawcą, a odpowiednim urzędem. Dopiero wówczas w ciągu kilku dni pieniądze trafia na konto wnioskodawcy.

W Polsce powstaje coraz więcej nowych firm. Dzieję się tak ponieważ młodych ludzi nie satysfakcjonują zarobki jakie otrzymują pracując na etacie. Często jest to też praca z której nie są zadowoleni, czyli praca poniżej ich kwalifikacji, bądź nie maja jej wcale. Dzięki licznym programom unijnym, osoby decydujące się na rozpoczęcie działalności mogą liczyć na dotację z Urzędu Pracy. Często jednak rezygnują z tego pomysłu ponieważ przeraża ich ilość potrzebnych do tego celu dokumentów. Jednak wbrew pozorom ich przygotowanie nie jest aż tak trudne. Oczywiście najważniejszym elementem, aby strać się o dotację jest złożenie wniosku. Jest on zazwyczaj opracowany różnie dla każdego urzędu. Jednak koniecznym elementem wniosku o dotację z Urzędu Pracy jest oczywiście biznesplan. Choć czasami może się tak zdarzyć, że sam wniosek jest tak rozbudowany, że biznesplan zawarty jest wewnątrz wniosku. Dobrze opracowany biznesplan zwiększa szansę na otrzymanie dotacji, pomaga on urzędnikowi lepiej zrozumieć koncepcję firmy, a także jej charakter. A określenie w nim szans i zagrożeń a także strat i korzyści pomoże osobie oceniającej wniosek podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania. Jednak biznesplan to nie tylko dokument dla urzędu, pomoże on też przedsiębiorcy w początkowej fazie prowadzenia działalności, co należy robić krok po kroku.

Kategorie: Własna działalność