Historia

5 kwietnia 2012

6Podatki towarzyszą ludziom od zarania dziejów, niemniej jednak w różnych okresach pełniły one mniej lub bardziej istotne funkcje. Wszystko zaczęło się już w starożytnym Egipcie, kiedy to niektóre z grup społecznych musiały oddawać na rzecz państwa część wyprodukowanych przez siebie rzeczy czy też dochodów. Podatki płacone były również w średniowieczu, niemniej jednak wówczas nie pełniły zbyt wielkiego roli, jak iż władcy czerpali swoje dochody głównie ze swoich ziemskich posiadłości. Część społeczności ziemiańskiej jednak była zobowiązana do płacenia danin, czyli oddawania pewnej części swoich upraw na rzecz swojego pana. Warto wiedzieć jednak, iż podatki, które przypominają nieco bardziej współczesne opłaty, zostały wprowadzone już w piętnastym wieku w Anglii oraz Francji. Niemniej jednak już w osiemnastym wieku wprowadzono w Wielkiej Brytanii konieczność uiszczania podatków od dochodów. Już w następnym wieku wysokość podatków zaczęła znacznie wzrastać, a same podatki zaczęto wprowadzać w coraz większej liczbie państw w całej Europie. Podatek to słowo, które niejednej osobie spędza sen z powiek, nie da się bowiem ukryć, iż wiele osób musi przeznaczać na podatki znaczą część swojego dochodu. Większość z nas nie jest zbyt pozytywnie nastawiona do podatków, niemniej jednak owe obowiązkowe świadczenie pieniężne musi być uiszczane przez każdego z nas. Często nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wszechobecne w naszym życiu są podatki. Kupując czy to chleb, czy nowe spodnie czy też alkohol, pewną część ceny musi stanowić podatek. Obecnie wynosi to aż dwadzieścia dwa procent płaconej ceny, chociaż wielu z nas z pewnością jeszcze pamięta czasy, kiedy podatki stanowiły jedyne siedem procent. Niemniej jednak warto wspomnieć również o tym, iż każdy podatek musi charakteryzować się kilkoma bardzo ważnymi cechami. Pierwszą z nich jest powszechność, a zatem każdy z nas ma taki sam obowiązek do płacenia podatków. Poza tym podatki są przymusowe, nie możemy zatem samodzielnie zdecydować, czy będziemy chcieli go uiścić czy też nie.

Kategorie: Podatki