Kto może starać się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

1 grudnia 2020

W ostatnich latach zakładanie własnej działalności gospodarczej stało się bardzo modne. Podobnie jak modne stało się również staranie o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności. Skorzystało z tego wiele osób dla jednych była to tylko szansa przetrwania przez rok, dla i innych ta pomoc stała się pierwszym krokiem do osiągnięcia swojego wielkiego sukcesu oraz zrealizowania marzeń i planów. Zapewne jeszcze wiele osób waha się z podjęciem takiej właśnie decyzji, być może nie wszyscy wiedzą komu przyznawane są pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Otóż o taką pomoc może starać się każdy kto jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Jednak to nie jedyny warunek, aby otrzymać dotację konieczne jest aby w okresie 18 poprzedzających dzień w którym złożyliśmy wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy pracowaliśmy i osiągnęliśmy z tego tytułu wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni. Kolejnym warunkiem jest to, że nie jesteśmy uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych. A także został rozwiązany stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jeżeli spełniamy te warunki, możemy bez problemu strać się o dotację.

Każdy kto stara się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności przeszedł przez wiele etapów. Począwszy od podjęcia decyzji o założeniu firmy, przez napisanie biznesplanu, złożenie wniosku, aż po dokładne zaplanowanie wszystkich kosztów i wydatków. Jeżeli już dostaliśmy pozytywną decyzję o przyznaniu nam środków w ciągu kilku dni musimy zgłosić się do Urzędu Pracy w celu podpisania umowy. Od tego czasu w ciągu kilku dni środki powinny znaleźć ię na naszym koncie. Tak naprawdę wszystko co działo się do tej pory czyli przyznanie nam tych środków to tylko połowa sukcesu. Tak naprawdę nasza praca zaczyna się po ich otrzymaniu i trwa przez kolejny rok. Otrzymane środki musimy wykorzystać zgodnie z planem jaki zawarliśmy w biznesplanie mamy na tym zgodnie z umową dwa miesiące. Wówczas musimy udokumentować wszystkie poniesione przez nas wydatki, musimy wykorzystać środki co do złotówki. Należy pamiętać, że swoją działalność musimy prowadzić przynajmniej przez dwanaście miesięcy, w tym czasie nie możemy jej zawiesić ani też zamknąć. Jeżeli jednak tak się stanie decyzją Starosty będziemy zmuszeni do zwrotu całości przyznanych środków wraz z odsetkami. Podobnie może się stać jeżeli naruszymy inne równie istotne warunki umowy. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z jej zapisami i wszystkimi warunkami.

Kategorie: Własna działalność