Obsługa urządzeń w kuchniach – Instrukcja BHP

5 marca 2012

24Każdy kucharz powinien przejść szkolenie BHP, które jest niezbędne w dziedzinie gastronomii. Szkolenie BHP ma na celu uczyć młodych kucharzy higieny pracy, ale i również, czym są zasady BHP oraz instrukcja BHP. Wszystkie elementy zawarte w takiej instrukcji są bardzo ważne i przydatne podczas pracy.Instrukcja BHP, która dotyczy gastronomii, zawiera zasady BHP mówiące na przykład jak powinny i gdzie powinny być przechowywane narzędzia pracy. Bardzo przestrzegane jest rozmieszczenie palenisk w pomieszczeniu, gdzie przyrządzane są posiłki. Jest ustalona minimalna odległość, w której mogą się znajdować paleniska. Następnym punktem jest zakaz używania przedmiotów, które mają obluzowane części, za które przenosimy naczynia. Służy to bezpieczeństwu pracownika, aby nie doszło do poparzenia. Kolejną zasadą jest fakt, że skrzynki z napojami lub potrawami o masie powyżej 30 kilogramów, nie powinny być przenoszone przez jednego pracownika. Wskazaniem jest przewożenie takich towarów na wózkach lub w minimum w trzy osoby. Jest To kolejny punkt, który dba o bezpieczeństwo pracownika, podczas wykonywania swoich obowiązków. Żaden pracownik nie ma obowiązku narażać swojego zdrowia, tylko dlatego, że pracodawca zagroził mu, że jeśli nie przyjdzie do pracy, to po prostu go zwolni. Pracownik ma prawo przedstawić pracodawcy zasady BHP, które wyraźnie mówią, że pracownikowi wręcz nie wolno wykonywać swojej pracy, jeśli jest ona dla niego zagrożeniem. Ten punk jest szczególnie szeroko omawiany na ważnym kursie, który fachowo nazywa się „szkolenie BHP”. Pracownik ma prawo się odwołać od wykonywania swoich obowiązków jeśli w zakładzie panują na przykład takie choroby jak: półpasiec, różyczka, świnka i ospa. Również może się odwołać jeśli istnieje ryzyko zarażenia się zapaleniem wątroby typu b, HIV, cytomegalią, pałeczką listeriozy i toksoplazmozą. Są to dość poważne choroby, które szkolenie BHP dokładnie omawia i jakie mogą być skutki zachorowania. Instrukcja BHP zawsze zawiera ten właśnie punkt, a zasady BHP surowo zabraniają wykonywanie pracy w takich warunkach szczególnie kobietom w ciąży, ponieważ są to choroby, które zagrażają płodowi i jego matce. Pracodawca powinien często badać swoich pracowników, czy nie są nosicielami jakiejś przykrej choroby. Szczególnie takie badania powinny być robione w zakładach, które mają kontakt z żywnością.

Kategorie: BHP