Podatnik

10 marca 2012

10Podatnikiem tak naprawdę jest większość dorosłych ludzi, a nierzadko już i nastolatków, którzy otrzymują stypendia czy też zaczynają pierwszą pracę. Warto wiedzieć, iż na każdego podatnika nałożony jest szereg obowiązków, dlatego też jeśli nie chcemy mieć problemów prawnych, powinniśmy skrupulatnie ich przestrzegać. Przede wszystkim każdy podatnik powinien zgłosić się do urzędu, by móc uzyskać unikatowy numer identyfikacji podatkowej, znany wszystkim jako NIP. Kiedy już go mamy, będziemy musieli każdego roku wykazywać swojego dochody, składając tak zwane zeznania podatkowe. W takich zeznaniach nierzadko możemy również odliczyć sobie niektóre wydatki od podatku, dzięki czemu znaczna część osób co roku otrzymuje tak zwany zwrot podatku. Poza tym pracujące za granicą osoby powinny zdawać sobie sprawę z tego, iż jeśli organ podatkowy zażąda od nas dokumentów mówiących o naszych zarobkach w innym kraju, będziemy musieli takie dokumenty przetłumaczyć na własny koszt, taki podpunkt zawarty jest bowiem w obowiązkach każdego podatnika. Jeśli istnieją podatki, musi również istnieć prawo, które zajmuje się ich określaniem oraz regulacją, i które czuwa nad ich przestrzeganiem. Według obowiązującego w naszym kraju prawa możemy podzielić podatki z wyróżnieniem pięciu kryteriów. W jednym z nich bierze się pod lupę przedmiot, który zostaje opodatkowany i tak w tej kategorii wyróżniamy między innymi podatki majątkowe. Musimy je płacić między innymi w przypadku, gdy kupimy mieszkanie, czy też wybudujemy dom, obowiązują nas one również w przypadku odziedziczenia domu, mieszkania, czy nawet czegoś znacznie mniejszego. Podatki możemy podzielić również na państwowe i samorządowe, a o tym, w której kategorii znajdzie się dany podatek zależy od tego, czyj budżet zasili. Jak nietrudno się domyślić podatki, które wzbogacają budżet samorządu zwane są podatkami samorządowymi, z kolei wpływające na konto budżetu państwa, są podatkami państwowymi. Warto wiedzieć również, iż ze względu na rodzaj płaconej stawki podatki możemy podzielić również na stałe, procentowe oraz kwotowe.

Kategorie: Podatki