Praca w hałasie i drganiach – instrukcja BHP

11 lutego 2012

33Instrukcja BHP zawiera zasady BHP, które mówią o pracach, które są wzbronione dla kobiet i kobiet w ciąży. Ponieważ kobieta jest mniej przystosowana niż mężczyzna do wysiłku, są dla niej specjalne prawa, o których przede wszystkim można się nauczyć na ważnym kursie, który fachowo się nazywa „szkolenie BHP”. Zasady BHP, które mówią o pracach wzbronionych dla kobiet w ciąży w hałasie i drganiach, muszą być szczególnie przestrzegane, ze względu na duże zagrożenie dla dziecka ciężarnej matki. Szkolenie BHP mówi, że kobieta w ciąży, która ma pracę stałą, nie może być narażana na dźwięki głośniejsze niż 65 dB, jednak kobieta, która traktuje pracę jako dorywczą, może być poddana maksymalnie hałasowi, który nie przekracza 130 dB. Jeśli chodzi o drgania, instrukcja BHP w ogóle nie dopuszcza warunków pracy dla kobiety w ciąży, która miałaby wykonywać swoje obowiązki w miejscu, gdzie jest narażona na liczne drgania i wszcząsy, ponieważ jest to zagrożenie dla organizmu matki, ale i również dla jeszcze nienarodzonego dziecka. Instrukcja BHP mówiąca o kobietach w ciąży jest surowo przestrzegana i nie ma mowy, żeby pracodawca się od niej odwołał. Instrukcja BHP zawiera również przepisy końcowe, które mówią o różnych punktach nie pasujących do żadnych z części tego dokumentu. Mówią na przykład o tym, czy pracownicy przeszli szkolenie BHP. Szkolenie BHP jest bardzo potrzebne, ponieważ szkoli pracowników z informacji dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy. Instrukcja BHP zawiera ważne zasady BHP, które opisują dokładnie każdą czynność lub urządzenie tak, aby było bezpiecznie i higienicznie. Pracodawca obowiązkowo powinien przeszkolić każdego swojego pracownika lub dać mu taką możliwość. Szkolenie BHP powinno odbywać się co pewien okres, ponieważ jak wiemy, nie powtarzane informacje są przez nas zapominane. Zasady BHP zawarte w przepisach końcowych mówią na przykład o tym, że każdy zakład pracy ma obowiązek zapoznać swoich pracowników z instrukcją BHP. Jeśli tego nie zrobi, może być nałożona kara pieniężna. Następną uwagą w przepisach końcowych jest taka, aby instrukcja BHP była powieszona w widocznym miejscu, w każdym pomieszczeniu. Pracownik powinien mieć do niej dostęp w każdym momencie i możliwość ze skorzystania z niej. Również obowiązkowe jest opracowanie planu ewakuacji w sytuacjach zagrażających zdrowiu.

Kategorie: BHP