Wpisy oznaczone tagiem ‘praca’


Praca

3 czerwca 2012

14Z każdym tygodniem coraz bardziej jest widoczny światowy kryzys gospodarczy i finansowy. Coraz więcej osób traci pracę, bo coraz więcej zakładów musi obniżać ilość zatrudnienia. Tyczy to się zarówno małych firm jak również wielkich koncernów, które to zatrudniają setki tysięcy ludzi. I dlatego wszystkiego, wszyscy co mają obecnie pracę powinni jak najbardziej o nią dbać i ją szanować. Muszą sobie zdawać sprawę, że jest coraz więcej osób, które nie posiadają żadnej pracy a co gorsze nie mogą pracy znaleźć. Widać to zresztą w Urzędach Pracy do których to zgłasza się coraz więcej ludzi, którzy utracili pracę. Obecnie w bardzo szybkim tempie wzrasta stopa bezrobocia i już przekroczyła ponad dziesięć procent. A zatem ci co mają pracę powinni jak najbardziej się do niej przykładać i ją szanować. Muszą sobie uświadomić, że nawet jak nie są zadowoleni z obecnej pracy, to zawsze mogą znaleźć się w gorszej sytuacji i dopiero wtedy zrozumieją swój błąd. Niestety wtedy może już być trochę za późno. Każdy z nas chciałby dużo zarabiać i jednocześnie mieć pracę w której może się spełniać zawodowo. Czy można połączyć te dwie rzeczy? Jak najbardziej, choć nie jest to wcale takie proste. A mianowicie niektóre zawody pomimo, że są dobrze płatne, niekoniecznie wiążą się z uzyskaniem satysfakcji zawodowej. Dzieje się tak dlatego, że każdy z nas jest inny i dlatego też to, co dla jednego będzie spełnieniem zawodowym, już tym spełnieniem nie musi być dla drugiego. Myślę, że jest to oczywiste i jak najbardziej zrozumiałe. Do najlepiej płatnych zawodów zaliczyć trzeba przede wszystkim takie zawody jak lekarz, adwokat czy dentysta. Są to zawody, które przynoszą bardzo duże pieniądze, ale jednocześnie wiążą się z bardzo ciężką i żmudną pracą. I tak na przykład lekarz jest to zawód niezwykle odpowiedzialny a co za tym idzie uprawiając go trzeba być gotowym na ponoszenie odpowiedzialności za swoje decyzje. Adwokat natomiast jest to taki zawód, który wiąże się z tym, że należy znać i pamiętać różne, nawet najmniejsze kruczki prawne.

Kategorie: Praca
Tagi: , , , , , , , ,

Praca sezonowa

3 czerwca 2012

15Od kilku lat można zauważyć pewną modę na wyjeżdżanie do pracy sezonowej za granicą. Ofert pracy na okres wakacyjny jest w Polsce bardzo dużo. Zresztą jak grzyby po deszczu wyrosły firmy, które zajmują się rekrutacją pracowników do prac sezonowych za granicą. Pracami sezonowymi najczęściej zainteresowani są ludzie młodzi, którzy chętnie połączą pracę z wyjazdem za granicę. Jednak ze względu na trudność w znalezieniu dobrze płatnej pracy, coraz więcej osób starszych decyduje się na wyjazd przynajmniej do pracy sezonowej. Są to osoby, które długo nie mogą znaleźć pracy w Polsce lub praca, którą mają nie odpowiada im pod względem finansowym. Za granicą Polacy najczęściej dostają najniższą stawkę podstawową, jednak i tak płaca ta jest wyższa niż w Polsce. A zatem ludzie czasami są w stanie poświęcić rozłąkę z rodziną po to, by móc zarobić więcej. Praca sezonowa charakteryzuje się tym, że jest to zajęcie najczęściej na okres wakacyjny. Najwięcej jest ofert pracy fizycznej na przykład przy zbieraniu owoców czy warzyw. Po otwarciu granic bardzo dużo Polaków wyjechało do pracy za granicą. Stało się tak dlatego, że nie mogli znaleźć długo pracy w Polsce na odpowiednich warunkach finansowych. I dlatego też taka spora grupa Polaków zdecydowała się wyjechać za pracą za granicę. Bez wątpienia najpopularniejszym krajem do którego wyjechali Polacy jest Anglia. Tak naprawdę, żeby wyjechać nie trzeba było nawet znać języka angielskiego. Angielski rynek pracy tak potrzebował pracowników, że tak naprawdę przyjmowano wszystkich. Obecnie sytuacja się znacznie zmieniła. Pracy w Anglii jest coraz mniej i tak naprawdę coraz mniejsze pieniądze można w niej otrzymać. Stało się tak przez to, że z Polski wyjechało już bardzo dużo osób i powoli rynek pracy w Anglii się nasycił. Dodatkowo coraz gorsza sytuacja gospodarcza związana z kryzysem światowym powoduje, że i w Anglii jest coraz trudniej o dobrą pracę. Jeżeli dodamy do tego jeszcze fakt, że Polacy nie chcą już pracować za najmniejszą krajową w Anglii, to wychodzi naprawdę niezbyt komfortowa sytuacja. Osoby, które skończyły studia lub jakąś inną szkołę, zaczynają szukać pracy. Takie osoby szukają najczęściej pracy na okres stały. Jednak jest także sporo osób, które szukają pracy tak zwanej dorywczej. Są to przede wszystkim osoby, które z różnych względów nie mogą podjąć pracy na stałe. Do tych osób zaliczyć można na przykład studentów, którzy to nie mają czasu, by pracować na pełen etat. Zajęcia szkolne im po prostu na to nie pozwalają. Jednak są w stanie podjąć pracę tymczasową czyli inaczej mówiąc dorywczą. Dzięki takiej pracy dorywczej są w stanie zarobić jakieś pieniądze na swoje potrzeby i tym samym nie muszą ich utrzymywać rodzice. Myślę, że jest to bardzo ważne i trzeba jak najbardziej wspierać takie osoby, które się uczą i jednocześnie znajdują czas na pracę. Pracą dorywczą będą również zainteresowani ci ludzie, którzy na przykład otrzymują rentę. W ich przypadku bardzo często jest to wymuszone, gdyż renty w Polsce są tak niskie, że ciężko jest z nich przeżyć. Takim ludziom praca dorywcza pomoże żyć na nieco lepszym poziomie.

Kategorie: Praca
Tagi: , , , , , , , ,

Pensum dyrektora szkoły

6 maja 2012

18W najczęściej występujących typach szkół podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków uzależnionych przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Skrajnie niski wymiar pensum nauczyciela obowiązuje w odniesieniu do nauczycieli, którzy pełnia jednocześnie rolę dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Analogiczne zasady mają zastosowanie w sytuacji, gdy inny nauczyciel zastępuje dyrektora lub wicedyrektora. Nauczyciele, którzy pełnią wymienione funkcje mogą być całkowicie zwolnieni z prowadzenia zajęć dydaktycznych. Decyzję o tego rodzaju zwolnieniu podejmuje organ prowadzący szkołę. Jednakże organ ten może także uznać, że całkowite zwolnienie dyrektora z realizacji pensum nauczyciela jest nieuzasadnione. Wówczas pensum zostaje obniżone w oparciu o przesłanki wskazane w Karcie Nauczyciela. Pierwszą przesłanką jest wielkość szkoły. Jest rzeczą oczywistą, że w dużej szkole dyrektor ma więcej pracy niż w małej, wiejskiej szkółce. Kolejna przesłanka jest typ szkoły, zaś ostatnim czynnikiem, od którego organ prowadzący szkołę powinien uzależnić swoją decyzję są warunki pracy dyrektora. Karta Nauczyciela określa tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli na czterdzieści godzin. Jednocześnie w ustawie tej wskazana została wielkość tzw. pensum nauczyciela. W ostatnich latach obok pensum nauczyciela pojawiły się tzw. godziny karciane. Są to dodatkowe godziny, które nauczyciel musi spędzić z uczniami w ramach swojego czasu pracy, a przede wszystkim w ramach dotychczasowego wynagrodzenia. I tak nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów są zobligowani do realizacji dwóch tego rodzaju godzin tygodniowo, zaś nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – jednej godziny tego typu. W przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów godziny te mogą mieć dwojaki charakter. Po pierwsze w tym czasie nauczyciel może sprawować opiekę nad dziećmi przebywającymi na świetlicy. A po drugie mogą to być tzw. godziny dyrektorskie, czyli godziny którymi w ramowych planach nauczania zagospodarowuje dyrektor. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych mogą to być wyłącznie godziny dyrektorskie. Wprowadzenie godzin karcianych jest przejawem dążenia do zwiększenia realnego czasu pracy nauczycieli. Dążenie to jest widoczne w działaniach ustawodawcy od kilku lat.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , , ,

Instrukcja BHP – wzór

30 marca 2012

31Instrukcja BHP musi zawierać kilka odrębnych „rozdziałów” . Są one na różne tematy i przede wszystkim różnią się od siebie treścią i zawartością. Opisane tam zasady BHP są zrozumiałe dla każdego użytkownika i prosto sformułowane.Na początku instrukcji BHP dla pracownika opisane są zasady BHP w jakich warunkach pracownik może zostać dopuszczony do wykonywania swojej pracy. Zawarte są tam informacje takie jak na przykład minimalna temperatura, rozmiar stanowiska pracy, stan mebli. Następnie dokładnie opisane są czynności, które pracownik powinien zastosować, przed podjęciem swojej pracy. Jest to jeden z najważniejszych punktów, ponieważ organizacja miejsca pracy jest istotna. Instrukcja BHP również zawiera zasady BHP, które mówią, jak postępować, aby praca była bezpieczna dla pracownika i ludzi go otaczających. Kolejnym punktem to nakazy, od których nie można się odwołać. Są to bardzo istotne informacje, które są jako pierwsze zawarte podczas ważnego kursu, którym jest szkolenie BHP. Na koniec instrukcji zapisane są czynności po skończeniu pracy, czynności podczas sytuacji awaryjnych oraz uwagi końcowe. Każdy pracodawca ma obowiązek dania możliwości pracownikom, aby przeszli szkolenie BHP, które jest bardzo ważne. Gastronomia to niewątpliwie dział, w którym higieny i przestrzegania pewnych zasad nie może zabraknąć. Jedzenie, które przyrządzi kucharz, od razu trafia na stół klienta, także konsument jedynie może zaufać, że danie jest higienicznie przyrządzone i ze Świerzych produktów i w odpowiedni sposób. Jednak bardzo często się zdarza, że wiele osób nie przestrzega pewnych reguł i nawet nie mają pojęcia, czym są zasady BHP. Każdy, kto chce pracować w gastronomii, musi przejść obowiązkowo szkolenie BHP, które jest bardzo ważnym elementem tego właśnie zawodu. Szkolenie BHP uczy czym jest instrukcja BHP, zasady BHP, jak przyrządzać potrawy higienicznie, jak pracować higienicznie, a przede wszystkim bezpiecznie.W instrukcji BHP dotyczącej gastronomii na pewno znajdziemy takie przepisy, jak przestrzeń, w której mogą pracować pracownicy, temperaturę pracy, warunki. Bardzo duże wymagania odnoszą się też do budynku, w którym znajduje się lokal. Jednym z najbardziej przestrzeganych przepisów, jest punkt, który mówi o tym, że miejsce wydawania posiłków, nie powinno być na tej samej kondygnacji, co miejsce, w którym jest sala do konsumowania posiłków. Jednak jak możemy zauważyć, mimo tego, że jest wymagany, rzadko można spotkać taki lokal.

Kategorie: BHP
Tagi: , , , , , , , ,