Wpisy oznaczone tagiem ‘pracownik’


Czynności zabronione – Instrukcja BHP

28 kwietnia 2012

30Instrukcja BHP zawiera wiele elementów i porusza bardzo dużo czynności. Jest podzielona na czynności zabronione, nakazujące, polecane i czynności po zakończeniu pracy. Oczywiście powinien być też dopisek, czy pracownicy przeszli szkolenie BHP w celu poszerzenia swojej wiedzy i dobrej znajomości, czym są zasady BHP i o czym mówią. Taka instrukcja BHP powinna znajdować się w każdym pomieszczeniu, miejscu. Czynności zabronione podczas pracy są bardzo drobiazgowe. Pierwsza z nich w pracy biurowej mówi o zakazie wchodzenia na krzesła, stoły, parapety i inne wysokie przedmioty w celu na przykład sięgnięcia po daną rzecz. Stwarza to niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia, uszczerbek dla stanu przedmiotów, które są wykorzystywane do utrzymania nas na wyższej pozycji i zagrożenie dla innych. Następnym zakazem jest nieprzestrzeganie zakazu palenia i wyrzucanie niedopałków do koszów na śmieci, ponieważ grozi to pożarem. Zasady BHP również mają duży nacisk na postępowanie przeciwko pożarowi.Każdy pracownik powinien przejść chociaż jedno szkolenie BHP, ponieważ mówi ono o ogólnych zasadach bezpieczeństwa podczas pracy. Każdy pracodawca powinien umożliwić pracownikom taki kurs. Zapewne bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, ze do tak drobnych czynności jak właśnie mycie rąk, również jest przypisana instrukcja BHP. Oczywiście możemy się też spotkać z różnymi instrukcjami BHP mycia rąk, gdyż w jednej zasady BHP są przeznaczone dla osób, którzy pracują w mięsnym, a inne dla lekarzy, którzy myją ręce przed ważną operacją. Szkolenie BHP uwzględnia tą instrukcję, jednak tyko w odpowiednich zawodach. Oczywiste jest, że wykładowca BHP nie będzie tłumaczył kierowcy tira, jak ma umyć ręce, ponieważ szkolenie BHP ma na celu uczyć rzeczy przydatnych do danego zawodu.Zasady BHP w takiej instrukcji są podzielone na dezynfekowanie rąk i mycie rąk. Mycie rąk powinno wyglądać w ten sposób, że spłukujemy dłonie pod bieżącą ciepłą wodą, następnie pobieramy ze specjalnego dozownika mydło i myjemy ręce według specjalnej techniki. Technika ta wygląda mniej więcej tak, że przez trzydzieści sekund powinniśmy pocierać różnymi stronami dłoni na przykład o grzbiet drugiej dłoni lub odwrotnie. Następnie wycieramy ręce papierem jednorazowym i nie dotykając kosza na śmieci, wyrzucamy go. Dezynfekcja wygląda bardzo podobnie, jednak zmienia się środek, którym myjemy dłonie.

Kategorie: BHP
Tagi: , , , , , , ,

Instrukcja BHP – efekt tkwi w szczegółach

28 marca 2012

27Instrukcja BHP jest w gruncie rzeczy bardzo szczegółowym dokumentem. Zawiera ona zasady BHP, które bardzo dokładnie opisują każdą czynność, urządzenie, czy jeszcze inne przedmioty. Również często można się spotkać z takim pojęciem jak szkolenie BHP. Szkolenie BHP ma na celu dokładnie wytłumaczyć te wszystkie szczegóły i pomóc w zrozumieniu ich.Szczegółowe zasady BHP są na przykład w gastronomii. Pierwszy punkt to nakaz zamontowania antypoślizgowych podłóg, co może powodować w razie nie wykonania nakazu, duże konsekwencje zdrowotne dla „ofiary” takiego wypadku. Jeśli produkcja nie może odbyć się bez zamoczenia podłogi, wtedy należy zamontować specjalne kratki ściekowe, przez które woda będzie spływać do kanalizacji. Następną zasadą jest odpowiednia liczba okien w zakładach tak, by każdy pracownik miał swobodny dostęp do niego. Służy to odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Również zakazuje się używania pieców żeliwnych i na przykład trociniaków. Jest to niezdrowe dla pracowników. Również pracodawca powinien zamontować sprzęty wentylacyjne i sprawdzać ich sprawność przynajmniej co kilka miesięcy. Jest to bardzo ważny element. Zapewne większość z nas myśli, że siedzenie przy biurku i notowanie różnych rzeczy jest na tyle proste i łatwe, że już nie potrzeba do tego ważnego dokumentu, którym jest instrukcja BHP. Jednak ku zdziwieniu to nasze „siedzenie za biurkiem” jest szeroko omówione, o czym mówią zasady BHP w ogromnych ilościach. Tacy pracownicy również muszą przejść szkolenie BHP, aby wiedzieć jak się zachować, jeśli będzie w budynku poważne zagrożenie.O czym mówi instrukcja BHP przy pracach administracyjno-biurowych? Pierwszym punktem jest przestrzeganie zakazu palenia, ponieważ zlekceważenie tego zakazu, może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pracowników i problemu skoncentrowania się na pracy. Pracodawca musi przestrzegać takich zasad jak na przykład szkolenie BHP pracowników, zapewnienie pracownikom odpowiedniej przestrzeni. Również mowa jest o temperaturze w pomieszczeniu, której minimum wynosi osiemnaście stopni na plusie. Jeśli te zasady BHP będą chociaż w pewnym stopniu niezgodne, pracownik ma prawo się zwolnić lub po prostu opuścić budynek pracy w dowolnym czasie. Jest to zabezpieczenie przed nieuczciwymi pracodawcami, którzy nawet nie wiedzą czym jest szkolenie BHP i źle traktują swoich pracowników.

Kategorie: BHP
Tagi: , , , , , , ,

Co powinna zawierać instrukcja BHP?

5 lutego 2012

26Instrukcja BHP to dokument, w której są zawarte zasady BHP, aby praca była bezpieczna i nie groziła życiu lub zdrowiu. Taką instrukcję powinien mieć każdy zakład pracy. Spis ten jest przeznaczony głównie dla pracowników danego zakładu. Powinien być wywieszony w łatwo dostępnym miejscu, a ponadto pracowników obowiązkiem jest podpisać go, w celu oświadczenia, że się z nim zapoznał i zamierza się stosować do wymienionych tam punktów( zasady BHP). Pracownicy powinni również odbyć szkolenie BHP.Instrukcja BHP powinna zawierać szczegółowe opisane postępowanie w takich momentach jak: rozpoczęcie i przygotowanie się do pracy, podczas wykonywania swojego zawodu, ale i również po skończeniu. Niezbędny również jest certyfikat bezpieczeństwa, który oświadcza, że dany punkt jest sprawdzony pod względem bezpieczeństwa i nie zagraża w żadnym sensie pracownikom. Również, czy pracownicy przeszli szkolenie BHP. W tym dokumencie też nakazuje się zawrzeć takie instrukcje jak: postępowanie i droga awaryjna w razie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia, co potrafią pracownicy, jakie mają wykształcenie i czy znają zasady pierwszej pomocy, która jest często niezbędna w awaryjnych sytuacjach i zazwyczaj potrafi uratować życie drugiej osobie. Instrukcja BHP to jedna z ważniejszych rzeczy, która powinna znaleźć się na stanowisku pracy. Ma ona na celu informowanie o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić; ewakuacji i jak pracować bezpiecznie oraz czy pracownicy przeszli szkolenie BHP. Zawiera ona zasady BHP. Każdy pracownik ma obowiązek podpisać taki dokument od razu, gdy podejmie się pracy.Gdzie powinny znaleźć się zasady BHP? Tak naprawdę w każdej hali (jeśli mówimy o zakładzie produkcyjnym) w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli chodzi o biuro, powinna się znaleźć przynajmniej w trzech miejscach. Instrukcja BHP powinna być wydrukowana na komputerze i oprawiona w antyramę. Format dopuszczalny to A4 I A3, ze względu na to, żeby literki nie były zbyt małe, lub z byt duże, co również utrudnia czytanie w pośpiechu (w razie wypadku). Jeśli chodzi o kierowców samochodów ciężarowych , to powinni mieć taki dokument w kabinie samochodu. To samo tyczy się kierowców na przykład autobusów. Instrukcja BHP również jest niezbędna w pociągach, autobusach i pomieszczeniach , gdzie dziennie przebywa bardzo dużo ludzi. Również w teatrach, salach koncertowych i muzeach, dużych sklepach. Jednym słowem w miejscach, gdzie jest wielu pracowników, ale i również ludzi „z ulicy”, którzy nawet nie wiedzą, czym jest szkolenie BHP.

Kategorie: BHP
Tagi: , , , , , , , ,