Wpisy oznaczone tagiem ‘rodzaj’


Rodzaje cła

16 maja 2012

11Warto wiedzieć, iż istnieje kilka głównych rodzajów ceł, dzięki którym spełnia ono różne funkcje, należałoby zatem przyjrzeć się im z bliska. Pierwszym rodzajem jest cło importowe, które jak sama nazwa wskazuje nakładana jest na produkty, wwożone do danego kraju spoza jego granic. Główne cele, jakie ma spełniać takie cło to przede wszystkim ochrona produktów, tworzonych na terenie danego kraju. Zdawałoby się jednak, iż obecnie o wiele ważniejszą funkcją tego rodzaju cła jest wzbogacanie budżetu państwa. Nie da się ukryć, iż znaczna część dochodów pochodzi właśnie z podatków celnych, które ze względu na globalizację są dość często płacone niemalże we wszystkich cywilizowanych krajach. Poza tym możemy wyróżnić również cło eksportowe, nakładane na towary, które wywożone są z danego kraju. Wielu osobom mogłoby wydawać się, iż takie działanie nie ma żadnego sensu, niemniej jednak okazuje się, iż ma ono na celu zachęcenie producentów do wykorzystywanie różnego rodzaju surowców na terenie naszego kraju. Konieczność składania zeznać podatkowych ciąży na każdym obywatelu naszego kraju, który wykazuje jakiekolwiek dochody. Nie można o tym zapominać, ponieważ za zwłokę w złożeniu odpowiedniego rozliczenia możemy zostać surowo ukarani. O ile jeszcze kila lat temu wiele osób prosiło osoby, profesjonalnie zajmujące się finansami i ekonomią o wykonywanie dla nich zeznań podatkowych, o tyle obecnie wiele osób potrafi wykonać takie rozliczenie samodzielnie. Wystarczy tylko uruchomić pierwszy lepszy program, dołączony do gazety czy też znaleziony w Internecie, by móc bez żadnych przeszkód automatycznie wszystko obliczyć, po wprowadzeniu zaledwie kilku danych. Poza tym niektóre z tych problemów są na tyle inteligentne, iż będą potrafiły wykonać dla nas rozliczenie, które będzie dla nas najbardziej korzystne. Dzięki takiemu rozwiązaniu z pewnością możemy zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych, które przyszłoby nam zapłacić osobie, profesjonalnie zajmującej się wykonywaniem takich czasem mniej, a czasem bardziej skomplikowanych obliczeń.

Kategorie: Podatki
Tagi: , , , , , , , ,

Pensum dyrektora szkoły

6 maja 2012

18W najczęściej występujących typach szkół podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków uzależnionych przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Skrajnie niski wymiar pensum nauczyciela obowiązuje w odniesieniu do nauczycieli, którzy pełnia jednocześnie rolę dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Analogiczne zasady mają zastosowanie w sytuacji, gdy inny nauczyciel zastępuje dyrektora lub wicedyrektora. Nauczyciele, którzy pełnią wymienione funkcje mogą być całkowicie zwolnieni z prowadzenia zajęć dydaktycznych. Decyzję o tego rodzaju zwolnieniu podejmuje organ prowadzący szkołę. Jednakże organ ten może także uznać, że całkowite zwolnienie dyrektora z realizacji pensum nauczyciela jest nieuzasadnione. Wówczas pensum zostaje obniżone w oparciu o przesłanki wskazane w Karcie Nauczyciela. Pierwszą przesłanką jest wielkość szkoły. Jest rzeczą oczywistą, że w dużej szkole dyrektor ma więcej pracy niż w małej, wiejskiej szkółce. Kolejna przesłanka jest typ szkoły, zaś ostatnim czynnikiem, od którego organ prowadzący szkołę powinien uzależnić swoją decyzję są warunki pracy dyrektora. Karta Nauczyciela określa tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli na czterdzieści godzin. Jednocześnie w ustawie tej wskazana została wielkość tzw. pensum nauczyciela. W ostatnich latach obok pensum nauczyciela pojawiły się tzw. godziny karciane. Są to dodatkowe godziny, które nauczyciel musi spędzić z uczniami w ramach swojego czasu pracy, a przede wszystkim w ramach dotychczasowego wynagrodzenia. I tak nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów są zobligowani do realizacji dwóch tego rodzaju godzin tygodniowo, zaś nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – jednej godziny tego typu. W przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów godziny te mogą mieć dwojaki charakter. Po pierwsze w tym czasie nauczyciel może sprawować opiekę nad dziećmi przebywającymi na świetlicy. A po drugie mogą to być tzw. godziny dyrektorskie, czyli godziny którymi w ramowych planach nauczania zagospodarowuje dyrektor. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych mogą to być wyłącznie godziny dyrektorskie. Wprowadzenie godzin karcianych jest przejawem dążenia do zwiększenia realnego czasu pracy nauczycieli. Dążenie to jest widoczne w działaniach ustawodawcy od kilku lat.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , , ,