Wpisy oznaczone tagiem ‘szkoła’


Wyższy wymiar pensum

28 kwietnia 2012

17Podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin, jednakże w przypadku szeregu nauczycieli wynosi on znacznie więcej. Najwyższy wymiar pensum, bo aż trzydzieści godzin, dotyczy wychowawców w internatach, bursach czy też stałych szkolnych schroniskach młodzieżowych. Analogiczny wymiar pensum dotyczy wychowawców w ogródkach jordanowskich i świetlicach dworcowych, aczkolwiek są to już twory raczej archaiczne. Znaczną grupę pedagogów obowiązuje dwudziestosześciogodzinne pensum nauczyciela. Przede wszystkim dotyczy to wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych i półinternatach, z wyjątkiem tych, którzy pracują w szkołach specjalnych. Ten sam wymiar pensum obowiązuje również nauczycieli pracujących w świetlicach i klubach środowiskowych, włączając w to także kluby terapeutyczne i profilaktyczno – wychowawcze. Wreszcie w takim wymiarze pensum pracują również wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Wyższe niż przeciętne jest również pensum nauczyciela w przedszkolu. Nauczycieli pracujących z sześciolatkami obowiązuje dwudziestodwugodzinne pensum, zaś w przypadku pozostałych nauczycieli przedszkolnych jest ono o trzy godziny wyższe i wynosi dwadzieścia pięć godzin. Osiemnastogodzinny wymiar pensum nauczyciela jest swego rodzaju standardem. Jednakże nauczyciele, którzy pracują w niestandardowych jednostkach tj. poza zwykłymi szkołami mają także inny wymiar pensum. Najwięcej godzin w ramach pensum pracują nauczyciele – bibliotekarze. W ich przypadku pensum nauczyciela wynosi aż trzydzieści godzin. Niewiele mniej godzin z wychowankami spędzić musza nauczyciele zatrudnieni w zakładach opiekuńczo – leczniczych czy też placówkach opiekuńczo – wychowawczych mających na celu socjalizację. W przypadku tych nauczycieli Karta Nauczyciela wymiar pensum określa na dwadzieścia sześć godzin. Analogiczny zapis dotyczy nauczycieli pracujących w domach wczasów dziecięcych, przy czym w ich przypadku ustawodawca dodatkowo określił, że na zajęcia dydaktyczne musza oni przeznaczać co najmniej dziesięć godzin. Zdecydowanie mniej godzin wynosi pensum nauczyciela, który prowadzi praktyczną naukę zawodu, bez względu na to w jakiego rodzaju szkole jest zatrudniony, ponieważ jest to dwadzieścia dwie godziny. Wreszcie o kolejne dwie godziny mniej, czyli dwadzieścia godzin wynosi pensum nauczycieli pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , ,

Co nam dają podatki?

11 kwietnia 2012

5Z pewnością wielu obywateli zastanawiało się czasem, po co tak naprawdę płacimy podatki, nie raz denerwowało nas to, iż pewne grupy społeczne żyją za nasze, zwykle ciężko zarobione pieniądze. Niestety jednak prawo jest prawem, a my nie możemy się mu sprzeciwiać, jeśli zatem chcemy legalnie pracować czy też kupować towary, niemal na każdym kroku musimy uiszczać opłaty podatkowe. To właśnie dzięki nim utrzymywane są szkoły i szpitale, dzięki nim nasze dzieci mogą bawić się w ładnych parkach, a my możemy siadywać na ławkach ustawionych w naszym mieście. Warto wiedzieć, iż tak naprawdę naszą pracą przyczyniamy się do wszelkich postępów, jakie zachodzą w naszych miastach, bowiem znaczną część dochodów budżetu państwa stanowią właśnie podatki. Nie dziwi zatem, iż wielu z nas tak bardzo irytuje się wieloma nietrafionymi inwestycjami, jakie czynione są na terenie naszego kraju. Oddając co roku nierzadko bajońskie sumy do budżetu państwa chcielibyśmy, by były one znacznie lepiej wykorzystywane. Podatki pełnią kilka bardzo ważnych funkcji, tak naprawdę to właśnie na nich w dużej mierze opiera się działanie każdego kraju. Władze państwowe, zbierając podatki od obywateli mają do dyspozycji bardzo duże kwoty pieniężne, które de facto stanowią główną część naszego budżetu. Nie dziwi zatem, iż w czasie kryzysu tak chętnie decydują się oni na podniesienie podatków, bowiem nawet niewielki wzrost w skali jednostki to ogromne wpływy w skali całego państwa. A więc pierwszą z pełnionych przez podatki funkcji jest tak zwana funkcja fiskalna. Drugą jest funkcja stymulacyjna, które ma zachęcać ludzi do otwierania własnych firm i przedsiębiorstw. To w dalszej perspektywie doprowadzi do tego, iż firma zacznie zarabiać, a im większe będą jej dochody, tym więcej pieniędzy wpłynie również do budżetu państwa. Nie dziwi zatem, iż państwo prowadzi szereg programów, dzięki którym nowe firmy zwalniane są z obowiązku płacenia podatków czy też oferowane są im ulgi podatkowe. Niestety jednak ostatnimi czasy możliwość uzyskania takiego rodzaju ulg niemalże graniczy z cudem.

Kategorie: Podatki
Tagi: , , , , , , , ,

Pensum nauczyciela – definicja

19 marca 2012

16Aktem prawnym określającym pensum nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.). Samo pojęcie pensum nauczyciela oznacza po prostu wymiar czasu pracy nauczyciela. Przy czym nie jest to pełen wymiar, lecz ilość godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Są to więc te godziny, w których nauczyciel ma bezpośredni kontakt z uczniami lub wychowankami lub też wykonuje zadania „na ich rzecz” – jak to określa ustawa. Generalnie nauczycielski czas pracy wynosi tyle co standardowy etat, czyli czterdzieści godzin tygodniowo. Jednakże na typowo szkolnych zajęciach nauczyciel spędza tyle godzi, ile określono mu właśnie w ramach pensum. Pozostałe godziny przeznaczone są na takie kwestie jak przygotowanie się do zajęć, dokształcanie się i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Od kilku lat coraz silniejsze są naciski, by pensum nauczyciela uległo zwiększeniu. Jest to wyraz ogólnego trendu do likwidacji przywilejów różnych grup zawodowych. Jednakże w przypadku nauczycieli proces ten jest wyjątkowo powolny. Jedynym wyraźnym krokiem w tym kierunku jest utworzenie tzw. godzin karcianych w liczbie jednej lub dwóch godzin tygodniowo. Wielkość pensum nauczyciela uzależniona jest od rodzaju szkoły lub placówki, w której jest on zatrudniony. W podstawowym wymiarze pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Wielkość ta jest uznawana za podstawową, ponieważ dotyczy największej liczby nauczycieli. Taki wymiar pensum dotyczy przede wszystkim nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Przy czym nauczyciele ci muszą realizować tzw. godziny karciane, czyli dodatkowe zajęcia z uczniami w wymiarze jednej godziny tygodniowo w przypadku nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjów lub dwóch godzin w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Takie pensum obowiązuje również w przypadku nauczycieli, którzy pracują w szkołach zawodowych, ale wykładają przedmioty teoretyczne lub też uczą przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ponadto osiemnastogodzinne pensum nauczyciela odnosi się także do pedagogów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach specjalnych. Dotyczy to również szkół specjalnych i rzemieślniczych działających w schroniskach dla nieletnich i przy zakładach poprawczych. Analogiczny wymiar pensum obejmuje nauczycieli, którzy są zatrudnienie w szkołach artystycznych lub innych placówkach kształcenia artystycznego.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , ,