Wandalizm a podatek

23 kwietnia 2012

13Osoby, które dopuszczają się bezwzględnego niszczenia wspólnego mienia powinny zdawać sobie sprawę z tego, iż tak naprawdę niszczą przedmioty, zakupione za pieniądze albo ich, albo ich rodziców. Niestety ów fakt nie dociera do większości dzisiejszej młodzieży, która wykazuje działanie agresywne. Młodzi ludzie nierzadko nie zdają sobie sprawy z tego, iż rodzice, którzy płacą podatki od swoich dochodów niejako fundują najróżniejsze rzeczy, zarówno na terenie miasta czy wsi jak również w szkołach. Nie dziwi zatem, iż tak wiele osób nie jest w stanie pojąć, dlaczego ludzie tak chętnie niszczą wspólne dobro. Problem wandalizmu jest wciąż bardzo widoczny, zwłaszcza na uboższych osiedlach, gdzie nie mający co z sobą począć, młodzi ludzie po prostu zaczynają niszczyć czy to kosze na śmieci czy to ławki. Bardzo często ich agresywne działanie widoczne jest również w środkach komunikacji miejskiej, czyli w autobusach czy tramwajach. A przecież pieniądze na utrzymanie tego wszystkiego pochodzi z naszych własnych kieszeni. Niestety nie każdy z obywateli zdaje sobie sprawę z tego, jakie zasady podatkowe obowiązują na terenie naszego kraju. Z tego też względu warto chociaż kilku z nich przyjrzeć się z bliska, by móc mieć choć mgliste pojęcie na ich temat. Warto wiedzieć, iż podatki powinny być wydajne, to znaczy ich wysokość powinna w pełni zaspokoić finansowe potrzeby państwa. Jak jednak wiadomo takie rozwiązanie nie jest łatwe do osiągnięcia i niejako w pewnych sytuacjach mogłoby kłócić się z zasadą mówiącą o tym, iż niezgodne z prawem jest naruszanie majątku podatnika. Co za tym idzie, możliwe jest ściąganie podatków jedynie z bieżących dochodów obywateli, z kolei zajmowanie ich majątków dalece wykracza już poza obowiązujące w cywilizowanych krajach prawo. Poza tym warto wspomnieć również o tym, iż podatki powinny być stałe, a zatem rząd powinien starać się, by wprowadzanie jakichkolwiek zmian w ilości podatków, a także ich wysokości nie było konieczne. Poza tym podatki powinny odznaczać się pewnością, to znaczy że mają stanowić niezawodne źródło dochodów kraju.

Kategorie: Podatki